H2020 – rámcový program EU pro výzkum a inovace

Horizont 2020 – rámcový program EU pro výzkum a inovace je nejvýznamnější program určený k financování vědy, výzkumu a inovací v letech 2014-2020.

Horizont 2020 – rámcový program EU pro výzkum a inovace je nejvýznamnější program určený k financování vědy, výzkumu a inovací v letech 2014-2020. Program je určen nejen výzkumným pracovníkům univerzit, průmyslových firem či výzkumných ústavů, ale i podnikům a firmám, nevládním a neziskovým organizacím, občanským sdružením či asociacím sdružujícím zájmové skupiny z oblasti výzkumu a průmyslu. Program Horizont 2020 bude realizován prostřednictvím tří hlavních priorit:

  1. Vynikající věda
  2. Vedoucí postavení průmyslu
  3. Společenské výzvy