O firmě

Jsme Vaším silným, spolehlivým a stabilním partnerem, který Vám pomůže při plnění Vašich plánů a představ v oblasti zajištění energií.

 

Představuje se ČEZ, a. s.

 • Skupina ČEZ je integrovaným energetickým seskupením působícím v řadě zemí střední a jihovýchodní Evropy a v Turecku s centrálou v České republice. Hlavní předmět podnikání skupiny tvoří výroba, distribuce, obchod a prodej v oblasti elektřiny a tepla, obchod a prodej v oblasti zemního plynu a těžba uhlí. Společnosti Skupiny ČEZ zaměstnávají více než 30 tisíc zaměstnanců.
 • Nejvýznamnějším akcionářem mateřské společnosti ČEZ, a. s., je Česká republika s podílem na základním kapitálu (ke dni 30. 6. 2018) téměř 70 %. Akcie ČEZ, a. s., jsou obchodovány na pražské a varšavské burze cenných papírů, kde jsou součástí burzovních indexů PX a WIG-CEE.
 • Posláním Skupiny ČEZ je zajišťovat bezpečnou, spolehlivou a pozitivní energii zákazníkům i celé společnosti, jejím cílem je přinášet inovace pro řešení energetických potřeb a přispívat k vyšší kvalitě života. Strategie reflektuje zásadní proměnu energetického trhu v Evropě. Skupina ČEZ chce provozovat energetická aktiva maximálně efektivním způsobem a přizpůsobit se rostoucímu podílu decentralizované a bezemisní výroby. Další prioritou je nabízet svým zákazníkům širokou paletu produktů a služeb v synergii s prodejem elektřiny a plynu. Třetí prioritou je aktivně investovat do perspektivních energetických aktiv a do podpory moderních technologií v raném stádiu vývoje.
 • V České republice společnosti Skupiny ČEZ těží a prodávají uhlí, vyrábějí a distribuují elektřinu a teplo, obchodují s elektřinou a dalšími komoditami, prodávají koncovým zákazníkům elektřinu, teplo a zemní plyn a poskytují další služby. Výrobní portfolio tvoří jaderné, uhelné, plynové, vodní, fotovoltaické, větrné a bioplynové zdroje.
 • V zahraničí Skupina ČEZ působí zejména v oblasti distribuce, výroby, obchodu a prodeje elektřiny. Skupina ČEZ vlastní nebo spoluvlastní výrobní či distribuční aktiva v Polsku, Německu, Rumunsku, Bulharsku a v Turecku. V Nizozemsku a Irsku jsou součástí Skupiny ČEZ společnosti zprostředkující vlastnictví a zajišťující její financování.
 • V řadě zemí Evropy Skupina ČEZ obchoduje s elektřinou a dalšími komoditami na velkoobchodních trzích. Koncovým zákazníkům prodává Skupina ČEZ elektřinu či zemní plyn, kromě České republiky zejména v Rumunsku, Bulharsku, Turecku, Maďarsku, Polsku a na Slovensku.
 • Při svém podnikání se Skupina ČEZ současně řídí přísnými etickými standardy, zahrnujícími i odpovědné chování k zaměstnancům, společnosti a životnímu prostředí. V rámci své podnikatelské činnosti se Skupina ČEZ hlásí k principům trvale udržitelného rozvoje, podporuje energetickou úspornost, prosazuje nové technologie a vytváří prostředí pro profesní růst zaměstnanců. Firemní kultura je orientována na bezpečnost, stálý růst vnitřní efektivity, podporu inovací a zlepšování u segmentů podnikání i zaměstnanců v zájmu růstu hodnoty Skupiny ČEZ v měnícím se prostředí.
 • Ve své strategii Skupina ČEZ reaguje na nové trendy v energetice. Vstupuje do nových oblastí podnikání a nabízí zákazníkům inovativní produkty a služby šité na míru jejich potřebám.
  Posláním Skupiny ČEZ je zajišťovat bezpečnou, spolehlivou a pozitivní energii zákazníkům i celé
  společnosti. Vizí Skupiny ČEZ je přinášet inovace pro řešení energetických potřeb a přispívat k vyšší kvalitě života. Firemní kultura je orientována na bezpečnost, stálý růst vnitřní efektivity a podporu iniciativy segmentů podnikání a zaměstnanců v zájmu růstu hodnoty Skupiny ČEZ.

 

Základní údaje o společnosti

Základní údaje o společnosti
Název firmy: ČEZ, a. s.
Ulice: Duhová 2/1444
Město: Praha 4
PSČ: 140 53
Telefon: 211 041 111
Fax: 211 042 001
ID datové schránky yqkcds6
www stránka: www.cez.cz
Odvětví: Energetika, OKEČ 40.10
IČ: 45274649
DIČ: CZ45274649
Bankovní spojení: KB Praha 1, č. ú. 71504011/0100
Předmět činnosti:

Výroba a rozvod elektřiny

Výroba a rozvod tepla

Auditor: Ernst & Young Audit s.r.o.
Ocenění CZECH MADE: ne
Ratingová hodnocení

A- (Standard & Poor's)

Baa1 (Moody's)

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném  městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1581