O firmě

Jsme Vaším silným, spolehlivým a stabilním partnerem, který Vám pomůže při plnění Vašich plánů a představ v oblasti zajištění energií.

 

Představuje se ČEZ, a. s.

 • Skupina ČEZ je etablovaným integrovaným energetickým koncernem působícím v řadě zemí střední a jihovýchodní Evropy a Turecku s centrálou v České republice. Hlavní předmět podnikání koncernu tvoří výroba, distribuce, obchod a prodej v oblasti elektřiny a tepla, obchod a prodej v oblasti zemního plynu a těžba uhlí. Skupina ČEZ zaměstnává 26 tisíc zaměstnanců.
 • Nejvýznamnějším akcionářem mateřské společnosti ČEZ, a. s., je Česká republika s podílem nazákladním kapitálu (ke dni 27. 5. 2016) téměř 70 %. Akcie ČEZ, a. s., jsou obchodovány na pražské
  a varšavské burze cenných papírů, kde jsou součástí burzovních indexů PX a WIG-CEE.
 • V České republice společnosti Skupiny ČEZ těží a prodávají uhlí, vyrábějí a distribuují elektřinu a teplo, obchodují s elektřinou a dalšími komoditami, prodávají koncovým zákazníkům elektřinu, teplo
  a zemní plyn a poskytují další služby. Výrobní portfolio tvoří jaderné, uhelné, plynové, vodní a další obnovitelné zdroje. K zajištění kontinuity úspěšného působení na trhu v České republice, který je pro Skupinu ČEZ z hlediska jejího podnikání rozhodující, probíhá rozsáhlá obnova, modernizace a rozvoj výrobního portfolia a také modernizace a rozvoj distribučních sítí.
 • V zahraničí se Skupina ČEZ zaměřuje zejména na trhy ve střední a jihovýchodní Evropě. Působí zdehlavně v oblasti distribuce, výroby, obchodu a prodeje elektřiny. V Nizozemsku a Irsku jsou součástí Skupiny ČEZ společnosti zprostředkující vlastnictví a zajišťující její financování.
 • Skupina ČEZ vlastní nebo spoluvlastní výrobní či distribuční aktiva v Polsku, Rumunsku, Bulharsku, Maďarsku, na Slovensku a v Turecku. V Polsku provozuje Skupina ČEZ dvě černouhelné a dvě vodní elektrárny poblíž státní hranice s Českou republikou a vlastní developerskou společnost připravující výstavbu větrných elektráren. V Rumunsku působí Skupina ČEZ v oblasti výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů a zabývá se dále distribucí a prodejem elektřiny. V Bulharsku zajišťuje distribuci a prodej elektřiny v západní části země a vyrábí elektřinu zejména v uhelné elektrárně. V Turecku provozuje Skupina ČEZ spolu se svým místním partnerem distribuční a prodejní
  společnost, vyrábí elektřinu v plynových, vodních a větrných elektrárnách.
 • V řadě zemí Evropy Skupina ČEZ obchoduje s elektřinou a dalšími komoditami na velkoobchodníchtrzích. Koncovým zákazníkům prodává Skupina ČEZ elektřinu či zemní plyn, kromě České republiky
  zejména v Rumunsku, Bulharsku, Turecku, Maďarsku, Polsku a na Slovensku.
 • Při svém podnikání se Skupina ČEZ současně řídí přísnými etickými standardy zahrnujícími i odpovědné chování ke svým zaměstnancům, společnosti a životnímu prostředí. V rámci své
  podnikatelské činnosti se Skupina ČEZ hlásí k principům trvale udržitelného rozvoje, podporuje
  energetickou úspornost, prosazuje nové technologie a vytváří prostředí pro profesní růst
  zaměstnanců.
 • Ve své strategii Skupina ČEZ reaguje na nové trendy v energetice. Vstupuje do nových oblastí podnikání a nabízí zákazníkům inovativní produkty a služby šité na míru jejich potřebám.
  Posláním Skupiny ČEZ je zajišťovat bezpečnou, spolehlivou a pozitivní energii zákazníkům i celé
  společnosti. Vizí Skupiny ČEZ je přinášet inovace pro řešení energetických potřeb a přispívat k vyšší
  kvalitě života. Firemní kultura je orientována na bezpečnost, stálý růst vnitřní efektivity a podporu iniciativy segmentů podnikání a zaměstnanců v zájmu růstu hodnoty Skupiny ČEZ.

Vzorem pro ostatní

Final Report Corporate OSARTNa přelomu září a října 2013 proběhla ve společnosti ČEZ ostře sledovaná mise OSART Corporate 2013 - prověrka organizovaná Mezinárodní agenturou pro atomovou energii (MAAE). Jejím cílem bylo přezkoumat fungování korporátních procesů, zajišťovaných centrálou ČEZ, ve vztahu k provozování jaderných elektráren Dukovany a Temelín.

Final Report Corporate OSART 2013 udělil tzv. dobré praxe (certifikáty prokazující vzorový přístup a sloužící jako inspirace pro další světové provozovatele jaderných zařízení) mj. za oblasti

 • řízení a kontroly kvality jaderného paliva prováděné třetí stranou
 • strategického náboru - procesu získávání talentů a psychologické diagnostiky
 • práce se sociálními médii (Facebook, Twitter, YouTube) a vzdělávací program Svět energie
 • podpory procesního řízení v ČEZ, a. s pomocí speciálního SW nástroje
 • sledování a zavádění legislativních a regulatorních požadavků souvisejících s bezpečností jaderných elektráren

 

Základní údaje o společnosti

Základní údaje o společnosti
Název firmy: ČEZ, a. s.
Ulice: Duhová 2/1444
Město: Praha 4
PSČ: 140 53
Telefon: 211 041 111
Fax: 211 042 001
ID datové schránky yqkcds6
www stránka: www.cez.cz
Odvětví: Energetika, OKEČ 40.10
IČ: 45274649
DIČ: CZ45274649
Bankovní spojení: KB Praha 1, č. ú. 71504011/0100
Předmět činnosti:

Výroba a rozvod elektřiny

Výroba a rozvod tepla

Auditor: Ernst & Young Audit s.r.o.
Ocenění CZECH MADE: ne
Ratingová hodnocení

A- (Standard & Poor's)

Baa1 (Moody's)

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném  městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1581