Přihlášení na školení

 

Pro přihlášení jsou nutné tyto informace:

  • jmenný seznam přihlašovaných
  • role přihlašovaných, na kterou budou školeni (vedoucí práce x odpovědná osoba, případně obě)
  • obchodní název KMENOVÉHO zaměstnavatele přihlašovaných
  • kontakt na osobu, která přihlašuje: e-mailová adresa, mobil (popř. pevná linka)

Pro zobrazení konkrétních termínů a aktuálně volných míst zvolte (kliněte) tlačítko níže.

Pozor!!! Vyberte správnou formu školení (první nebo opakovací) a druh školení (Vodní el. nebo klasické el.).

Na školení pro nováčky se mohou hlásit i pracovníci, kteří si potřebují kvalifikaci VP/OO pouze prodloužit.

Následně se řiďte pokyny uvedenými v přihlašovacím formuláři.

Přihlašování se uzavírá 3 dny před termínem konání školení. V případě plné kapacity konkrétního termínu si prosím vyberte termín jiný.

Na zadaný e-mail Vám přijde potvrzení rezervace termínu (e-mail uschovejte, obsahuje i odkaz pro případné odhlášení).


POZOR! Na školení nebude umožněn vstup bez předchozího potvrzeného přihlášení a vyplněných formulářů ( viz. FORMULÁŘE)!

V případě nejasností se můžete obrátit na koordinátora školení e-mail: skolenidodavateluke@cez.cz.

KE ‑ přihlášení na školení    EVD ‑ přihlášení na školení

 Na školení se přihlašujte min. 14 dní před zahájením prací.