Přihlášení na školení

 

Pro přihlášení jsou nutné tyto informace:

  • jmenný seznam přihlašovaných
  • role přihlašovaných, na kterou budou školeni (vedoucí práce x odpovědná osoba, případně obě)
  • obchodní název KMENOVÉHO zaměstnavatele přihlašovaných
  • kontakt na osobu, která přihlašuje: e-mailová adresa, mobil (popř. pevná linka)

Pro zobrazení konkrétních termínů a aktuálně volných míst zvolte (kliněte) tlačítko níže.

Pozor!!! Vyberte správnou formu školení (první nebo opakovací) a druh školení (Vodní el. ne klasické el.). 

Následně se řiďte pokyny uvedenými v přihlašovacím formuláři. Přihlašování se uzavírá 3 dny před termínem konání školení.

Zařazení na školení Vám bude potvrzeno e-mailem. V případě plné kapacity konkrétního termínu si prosím vyberte termín jiný.


POZOR! Na školení nebude umožněn vstup bez předchozího potvrzeného přihlášení!

V případě nejasností se můžete obrátit na koordinátora školení e-mail: skolenidodavateluke@cez.cz.