Přihlášení na školení

 

Pro přihlášení jsou nutné tyto informace:

  • jmenný seznam přihlašovaných
  • role přihlašovaných, na kterou budou školeni (vedoucí práce x odpovědná osoba, případně obě)
  • obchodní název KMENOVÉHO zaměstnavatele přihlašovaných
  • kontakt na osobu, která přihlašuje: e-mailová adresa, mobil (popř. pevná linka)

Konkrétní termíny a aktuálně volná místa se zobrazí v excelovém souboru po kliknutí na zvolený měsíc či lokalitu (EVD). Následně se řiďte pokyny, které jsou uvedeny na prvním listu souboru. Přihlašování se uzavírá zpravidla 3 dny před termínem konání školení.

Zařazení na školení Vám bude e-mailem potvrzeno nebo zamítnuto.

Pokud bude na termín v době uzávěrky přihlašování méně než 5 přihlášených, školení bude zrušeno a nabídneme vám jiný termín v jiné lokalitě.

POZOR! Na školení nebude umožněn vstup bez předchozího potvrzeného přihlášení!

V případě nejasností se můžete obrátit na koordinátora školení, tel. 211 043 452 , e-mail: skolenidodavateluke@cez.cz.