Průběh školení

 1. REGISTRACE
  - kontrola účastníka dle dokladu totožnosti a seznamu přihlášených osob
  - kontrola povinných formulářů
 2. ŠKOLENÍ
 3. OVĚŘENÍ ZNALOSTÍ
  - testování bude probíhat písemně
 4. POTVRZENÍ FORMULÁŘŮ ze strany ČEZ
 5. PODPIS ÚČASTNÍKŮ na prezenční listině
  - účastník je povinen účastnit se celého školení, jinak nebude proškolení uznáno