Platnost školení

Platnost školení je 2 roky.

Dodavatel sleduje a vyhodnocuje platnost školení dle Potvrzení o školení odpovědných osob.
Následně s dostatečným časovým předstihem  ( min. 14 dní před zahájením práce) přihlásí účastníky na další termín školení.