Průběh školení

  1. REGISTRACE
    - kontrola účastníka dle dokladu totožnosti a seznamu přihlášených osob
    - kontrola povinného formuláře
  2. ŠKOLENÍ
  3. PODPIS ÚČASTNÍKŮ na prezenční listině
    - účastník je povinen účastnit se celého školení, jinak nebude proškolení uznáno