Struktura akcionářů

Akcionářská struktura - podle typu subjektu

k 31. 12. 2022 Podíl na základním kapitálu Podíl na hlasovacích právech
Právnické osoby celkem 86,4% 86,4%
z toho: Česká republika 69,8% 69,9%
  ČEZ, a. s. 0,2% -
  Ostatní právnické osoby 16,4% 16,4%
Fyzické osoby celkem 13,6% 13,6%

Zdroj: Centrální depozitář cenných papírů, a. s.

Struktura identifikovaných institucionálních akcionářů - zeměpisné členění (k LEDNU 2022)

Severní Amerika 43,8%
Velká Británie a Irsko 14,7%
Polsko 14,5%
Kontinentální Evropa (bez České republiky a Polska) 11,4%
Česká republika 7,3%
Asie, Austrálie a Afrika 6,1%
Střední východ 2,1%
Celkem 100,0%