Struktura akcionářů

Akcionářská struktura - podle typu subjektu

k 31. 12. 2021 Podíl na základním kapitálu Podíl na hlasovacích právech
Právnické osoby celkem 86,3% 86,3%
z toho: Česká republika 69,8% 69,9%
  ČEZ, a. s. 0,2% -
  Ostatní právnické osoby 16,3% 16,4%
Fyzické osoby celkem 13,7% 13,7%

Zdroj: Centrální depozitář cenných papírů, a. s.

Struktura identifikovaných institucionálních akcionářů - zeměpisné členění (k ÚNORU 2021)

Severní Amerika 46,2%
Polsko 15,2%
Kontinentální Evropa (bez České republiky a Polska) 12,3%
Velká Británie a Irsko 12,0%
Česká republika 6,1%
Asie, Austrálie a Afrika 5,6%
Střední východ 2,7%
Celkem 100,0%