Struktura akcionářů

Akcionářská struktura - podle typu subjektu

k 19. 6. 2019 Podíl na základním kapitálu Podíl na hlasovacích právech
Právnické osoby celkem 89,1% 89,0%
z toho: Česká republika 69,8% 70,1%
  ČEZ, a. s. 0,5% -
  Ostatní právnické osoby 18,8% 18,9%
Fyzické osoby celkem 10,9% 11,0%

Zdroj: Centrální depozitář cenných papírů, a. s.

Struktura identifikovaných institucionálních akcionářů - zeměpisné členění (k ÚNORU 2019)

Severní Amerika 54,4%
Kontinentální Evropa (bez České republiky a Polska) 15,1%
Polsko 10,9%
Velká Británie a Irsko 7,8%
Česká republika 5,5%
Asie, Austrálie a Afrika 5,2%
Střední východ 1,1%
Celkem 100,0%