Struktura akcionářů

Akcionářská struktura - podle typu subjektu

k 15. 6. 2018 Podíl na základním kapitálu Podíl na hlasovacích právech
Právnické osoby celkem 89,8% 89,7%
z toho: Česká republika 69,8% 70,2%
  ČEZ, a. s. 0,6% -
  Ostatní právnické osoby 19,4% 19,5%
Fyzické osoby celkem 10,2% 10,3%

Zdroj: Centrální depozitář cenných papírů, a. s.

Struktura identifikovaných institucionálních akcionářů - zeměpisné členění (k 31. 12. 2017)

Severní Amerika 50,6%
Kontinentální Evropa (bez České republiky a Polska) 17,4%
Polsko 13,8%
Velká Británie a Irsko 7,7%
Asie, Austrálie a Afrika 4,4%
Česká republika 4,4%
Střední východ 0,6%
Celkem 100,0%