31. 1. 2024

INFORMACE Z JE TEMELÍN 22 / 2024

První blok je v provozu. Pomocné systémy elektrárny pracují podle provozní potřeby bloku. Druhý blok je krátkodobě odpojen od přenosové sítě. Příčinou je indikace netěsnosti ve vnitřním okruhu chlazení generátoru. Jde o provozní záležitost, bez vlivu na okolí či odběratele.

Informace o parametrech na 1. bloku:

  • blok je v provozu
  • výkon turbogenerátoru – 1095 MWe
  • výroba elektřiny od začátku roku: 769 762 MWh

 

Informace o parametrech na 2. bloku:

  • blok je v provozu
  • výkon turbogenerátoru – 0 MWe
  • výroba elektřiny od začátku roku: 779 740 MWh