12. týden 2023

V roce 2022 vydal ČEZ na investice celkem 34,8 miliard korun, zatímco předloni to bylo 32,5 mld. Kč. Důraz na bezpečnost a stabilitu dodávek v období energetické krize se promítl do více než 11% nárůstu investic v sektoru výroby, kde pokračovalo posilování bezpečnosti bezemisních jaderných elektráren, jejich začleňování do systému centrálních dodávek tepla a rozvoj obnovitelných zdrojů. Rovnocenným tahounem byly také investice do obnovy a rozvoje distribučních sítí, kde ČEZ vedle přirozené obnovy a modernizace průběžně posiluje kapacity pro připojování nových decentrálních zelených elektráren, nástup elektromobility a další prvky moderní energetiky.