13. týden 2021

Společnost ÚJV Řež ze Skupiny ČEZ vyrábí celkem pět druhů radiofarmak pro diagnostiku a léčbu především onkologických a zánětlivých onemocnění. Pravidelně dodává přípravky do 15 nemocnic v Česku a  pokrývá přes 90 % trhu radiofarmak využívaných pro pozitronovou emisní tomografii (PET), která je jednou ze základních metod onkologické diagnostiky ve vyspělých zemích.  Předností metody PET je relativně nízká radiační zátěž pacientů, která v průměru odpovídá rentgenovému vyšetření. Nejnovější přípravek uvedla ÚJV Řež na trh letos na jaře.  Je určený pro šetrnou diagnostiku nádorů mozku. ÚJV Řež působí v oboru nukleární medicíny už od roku 1974.