25. týden 2023

Nejrozsáhlejší on-line ESG datová knihovna v Evropě obsahuje časové řady za roky 2018-22. Data, která si každý může zobrazit ve formě tabulky nebo grafu, lze členit podle mezinárodních standardů udržitelnosti (např. podle cílů udržitelného rozvoje OSN) či podle jednotlivých pilířů ESG. Knihovna byla testována z hlediska digitální přístupnosti, aby byl zajištěn snadný přístup i pro uživatele se zdravotním postižením.