27. týden 2023

Největší český distributor se na přechod do éry moderní energetiky připravuje mj. rozvojem chytrých prvků umožňujících rychlejší a jednodušší řízení soustavy. Jedním z nich je kvalitní optická síť umožňující přenos telemetrických dat a řídících i ovládacích signálů. Každý rok proto společnost dobuduje až 600 km nových optických sítí. Do roku 2025 by mělo dojít k propojení optickými sítěmi a zokruhování všech transformoven vvn/vn, vybraných stanic vn a prvních chytrých distribučních stanic. Rozvoj optické sítě probíhá souběžně s obnovou zařízení distribuční soustavy, aby byly optimalizovány nejen náklady ale i omezení pro zákazníky.