38. týden 2022

Tak dlouho dodávala v průměru svým zákazníkům teplo společnost ČEZ Teplárenská na přelomu let 2019/20. Naopak nejkratší topná sezóna skončila po 238 dnech na přelomu let 2020/21. Dodavatelé v České republice zahajují pravidelnou dodávku tepelné energie, pokud průměrná denní teplota venkovního vzduchu v místě poklesne ve dvou po sobě jdoucích dnech pod +13 ºC a nelze očekávat zvýšení teploty nad tuto hodnotu v následujícím dni. Společnost ČEZ Teplárenská je i v právě zahájené letošní topné sezóně připravena zajišťovat spolehlivou a bezpečnou dodávku tepla pro 7 700 odběrných míst, což zahrnuje 134 tisíc domácností ale i nemocnice, úřady, školy a průmyslové podniky.