49. týden 2023

Od hladiny Jaderského moře u Terstu ropovod postupně vyšplhá až ke komplexu staveb Felbertaurského tunelu v Rakousku zprovozněného souběžně se zahájením fungování ropovodu v roce 1967. Nejvyšší bod trasy TAL se tak nachází jen o něco níže než třeba horní stanice lanovky na Sněžce. K plynulejšímu pohybu ropy i přes tuto překážku pomůžou nově také kogenerační jednotky, které Skupina ČEZ díky své dceři Elevion Group postupně zprovozňuje v severní Itálii souběžně s trasou TAL. Zatímco elektřina vyrobená těmito výkonnými zařízeními dodá pohon čerpadlům zajišťujícím pohyb ropy v potrubním systému, teplo bude využito k zahřívání ropy, zlepšení její průtočnosti v potrubí a snadnější přepravě. Stane se tak v rámci projektu TAL-PLUS v režii národního provozovatele infrastruktury, společnosti MERO ČR. Díky tomu začne TAL od roku 2025 dodávat do Česka až 8 milionů tun ropy, o 4 miliony více než nyní, a zbaví tak zemi definitivně závislosti na ruské ropě.