5. týden 2024

Akumulační systém o výkon 10 MW je o 30 % větší než současná největší baterie ČR. Zařízení umístěné v modernizovaném areálu Energocentra zajišťuje služby výkonové rovnováhy, které stabilizují fungování elektrické soustavy. Právě baterie jsou totiž důležitým poskytovatelem regulační energie umožňující udržovat kvalitu základních parametrů síťové energie v čele s frekvencí. ČEZ chce do roku 2030 souběžně s tisíci MW instalovaného výkonu nových OZE zdrojů postavit i akumulační systémy o výkonu 300 MW.