37. týden 2017

Z toho 5 000 v českých obcích a 8 000 ve firemních areálech. Modernizované osvětlení přináší úsporu výdajů na elektřinu i údržbu. Zvyšuje nejen spolehlivost osvětlovací soustavy, ale i bezpečnost silničního provozu zlepšením viditelnosti na vozovkách. Úspory při rekonstrukci osvětlení přitom snižují náklady i o 60 procent. ČEZ ESCO zároveň 18 000 bodů veřejného osvětlení provozuje a 2 000 jich pro české firmy servisuje.