23. týden 2017

1 992 669 sloupů a stožárů

ČEZ Distribuce provozuje v Česku vedení v délce 163 680 km a zásobuje elektřinou 3 625 976 odběrných míst. To znamená, že na každého zákazníka obrazně připadá více než polovina sloupu, aby si mohl doma rozsvítit, uvařit nebo zatopit. Postupnou modernizací, plánovanou rekonstrukcí zařízení distribuční soustavy a proaktivním přístupem ČEZ Distribuce průběžně zajišťuje kvalitní a spolehlivé dodávky elektřiny a plní rostoucí požadavky zákazníků. Cílenými investicemi do distribučního zařízení ČEZ umožňuje další rozvoj české ekonomiky a vytváří prostor investorům a tím i novým pracovním místům v regionech.