10. týden 2017

Série osvětových besed na téma energetické budoucnosti lidstva běží nepřetržitě téměř každý den školní výuky po celé České republice už 17 let. Odborníci za tu dobu debatovali se studenty základních a středních škol již na téměř 5 900 setkáních. Součástí projektu jsou i opakované průzkumy názorů na energetiku. Mladí lidé si velice dobře uvědomují význam dostatku energie a zároveň chtějí co nejmenší zatížení životního prostředí. Skupina ČEZ svým vzdělávacím programem předává mladým lidem informace o energetice a snaží se je inspirovat, aby se o obor zajímali a vnímali ho jako perspektivní také při volbě svého dalšího studia a povolání.