37. týden 2016

Díky této změně bude společnost ČEZ schopna lépe reagovat na potřeby zákazníků, a současně tím dojde k úplnému oddělení obsluhy ČEZ Prodej a ČEZ Distribuce, které nařizuje evropská legislativa. Každou vteřinu se přenáší a kontroluje v průměru 92 455 databázových polí. Přechod na nový systém si vyžádá odstávky v zákaznické obsluze, o nichž byli zákazníci v předstihu informováni. Všechny systémy spojené s dodávkou elektřiny či plynu běží, a naprostá většina zákazníků tak vůbec nic nepocítí.