14. týden 2016

Modernizace veřejného osvětlení přináší městům a obcím kromě zlepšení světelné infrastruktrury a úspory elektrické energie také zvýšení bezpečnosti silničního provozu. Například kvalitní osvětlení na přechodech dokáže snížit počet střetů s chodci až o 65 %. ČEZ ESCO nabízí řešení na klíč od zhodnocení stávajícího stavu osvětlení přes navržení nového řešení včetně projektové dokumentace až po výstavbu a správu veřejného osvětlení. Dnes má ve správě či vlastním majetku celkem 18 000 světelných bodů, které provozuje a udržuje.