Energetika ve světě

V roce 2017 činila výroba elektrické energie v zemích OECD celkem 10 539,1 TWh (meziročně o 1,6 % více).

K 1. říjnu 2019 bylo ve 30 státech světa podle statistik WNA (World Nuclear Association – Světová jaderná asociace) v provozu 444 jaderných reaktorů s celkovou instalovanou kapacitou 395 756 MWe. Ve výstavbě je jich 55 v 17 zemích. Plánuje se výstavba 110 reaktorů. Celkem se ve světě předběžně uvažuje o vybudování dalších 330 reaktorů, jejichž instalovaný výkon by měl dosáhnout asi 360 782 MW.

Využití jádra hraje významnou roli i v EU – z jaderných elektráren zde pochází přibližně jedna třetina vyrobené elektřiny. V rámci celé Evropy se jaderné elektrárny staví v Bělorusku, Finsku, Francii, v Rusku a na Slovensku, výstavba se připravuje v Bulharsku, České republice, Finsku, Litvě, Maďarsku, Polsku, Rumunsku, Rusku, Spojeném království, Turecku a Ukrajině.

Nejvíce jaderných zdrojů stojí v USA (97), ve Francii (58), Číně (47), Rusku (36), Japonsku (33), Jižní Koreji (24), Indii (22), Kanadě (19) a Ukrajině a Velké Británii (obě 15). V zemích EU se většinou používají tlakovodní reaktory PWR (65 %), co do četnosti jsou na druhém místě varné reaktory BWR (22 %). Využívány jsou také reaktory těžkovodní, grafitové, plynem chlazené, rychlé a další typy.

Jaderné elektrárny v Evropě

Aktuální přehled jaderných elektráren v celém světě naleznete na webu organizace WANO (World Association of Nuclear Operators)