Skupina ČEZ

Obsahuje grafy a statistiky k vývoji nejdůležitějších ekonomických ukazatelů Skupiny ČEZ (zisk, dividendy, aktiva, výroba, instalovaný výkon).

pozn. - od roku 2014 se jedná o očištěný čistý zisk

pozn. - jde o dividendu vyplacenou za předchozí rok