20. 2. 2013

ČEZ nesouhlasí se zahájením řízení o odebrání licence v Bulharsku

Pro odebrání licence distribuční společnosti ČEZ Razpredelenie a prodejní společnosti ČEZ Elektro totiž neexistuje žádný důvod. ČEZ trvá na tom, že důsledně plní veškeré povinnosti, které jí ukládají tamní zákony a normy.