5. 12. 2012

Jak se vyrábí elektřina z uhlí?

Podívejte se na film o principech fungování uhelné elektrárny natočený v Poříčí u Trutnova!

Chtěli byste se podívat do uhelné elektrárny a nemáte čas? Vydajte se tam aspoň prostřednictvím filmu natočeném v Poříčí u Trutnova! (velikost 197 MB)

Tato elektrárna je umístěna v malebné krajině Trutnovska, na úpatí nejvyšších českých hor Krkonoš, na východním okraji města Trutnova.

Do provozu byla uvedena v roce 1957. Původně zde bylo instalováno šest kotlů s jednotkovým výkonem 125 tun páry/hodinu. Čtyři z původních šesti kotlů jsou nyní nahrazeny dvěma kotli fluidního typu, každý o jmenovitém výkonu  250 tun páry/hodinu. Fluidní kotle byly uvedeny do provozu v letech 1996 a 1998. Dva původní kotle slouží jako teplárenská havarijní rezerva. Od roku 2013 Elektrárna Poříčí významně zvyší podíl spalování biomasy přechodem do režimu čistého spalování na fluidním kotli č. 7

Elektrárna Poříčí II disponuje celkovým teplárenským výkonem  294 MW. Ročně dodá prostřednictvím své parní sítě o délce 38 km a horkovodní sítě o délce 35 km odběratelům v 2560 primárních odběrných místech  přibližně 1 500 TJ tepla. Z toho objemu činí 35 %  bytový odběr a 65 % odběr nebytový.