30. 10. 2014

Mělník je po miliardové investici ještě spolehlivějším zdroje tepla pro Prahu

Více než čtvrt milionu domácností hřeje teplo vyrobené v místě u soutoku Labe s Vltavou – v mělnické elektrárně. Díky více než miliardové investici do modernizace a ekologizace provozu je také pro budoucnost zajištěno, že Pražané a Středočeši nezažijí tepelný black-out.

Blížící se zima zatím dává o sobě vědět jen v náznacích postupně se kabonícího babího léta. Lidé v teplárenství zodpovědní za dodávky tepla až ke spotřebitelům prožívají však právě v těchto dnech tu pravou předstartovní horečku. Jedním z nejsledovanějších míst je přitom Mělník, ke kterému bude v zimě opět vzhlížet značná část Prahy.

Dva (produkty) z jednoho města

Elektrárna Mělník zajišťuje jak výrobu elektřiny, tak i dodávku tepla. Obě komodity vyrábí ve společném, tzv. kombinovaném cyklu, což vede k podstatně vyššímu využití paliva a tím k energetickým úsporám s pozitivním vlivem na životní prostředí.

PODÍVEJTE SE NA VIDEO!

Teplo je dodáváno tepelnými horkovodními napaječi směrem do Prahy a Neratovic, do Mělníka a do Horních Počapel. Směrem do Prahy se dodá ročně 10 000 TJ tepla a aktuální maximální tepelný výkon je 650 MW. Současně míří teplo také horkovodem do města Mělník a do obce Horní Počaply a dále odběratelům v areálu a v blízkosti elektrárny. Celková roční dodávka je cca 500 TJ při maximálním výkonu 80 MW. Už léta je však Mělník, místo ležící na soutoku dvou největších českých řek, díky unikátnímu tepelnému napáječi především spolehlivým zdrojem tepla pro českou metropoli a jejích více než 230 tisíc domácností. „Lze říci, že v Praze vytápíme téměř celé území na pravém břehu Vltavy,“ říká Miroslav Krpec, ředitel organizační jednotky Elektrárna Mělník a generální ředitel společnosti Energotrans. Možnosti elektráren jsou ale podstatně vyšší, protože z turbín je možné odebrat součtově tepelný výkon až 340 MW na EME2 a dalších více než 650 MW lze zajistit výrobou na EME1 (Energotrans). Celkem lze v lokalitě vyrábět až 1 000 MW tepla.

Aktuální ceny tepla z Elektrárny Mělník naprosto obstojí ve srovnání s možnými konkurenčními způsoby zásobování teplem. Po posledních investicích by měly navíc vykazovat větší stabilitu než ceny ze zdrojů spalujících dovážený zemní plyn. I vzhledem k celkovému geopolitickému vývoji a těžko odhadnutelnému vývoji na trhu se zemním plynem jde o významný bonus.

Horké léto v Mělníce, teplá zima v Praze

Uspokojení je však to poslední, co byste v Mělníku hledali. Poslední měsíce jsou totiž ve znamení mohutných investic do zkvalitnění stability a bezpečnosti dodávek odběratelům.

Pro specialisty v mělnické lokalitě bylo letošní léto skutečně horké. Během neuvěřitelně krátké doby byl vybudován takzvaný propoj. Přeloženo z energetické hantýrky to znamená, že byl propojen potrubní a řídicí systém mezi elektrárnou Mělník II, která dosud vytápěla pouze města Mělník a Neratovice, s elektrárnou Mělník I, z které vede horkovod do Prahy a Neratovic. „Dvojka“ tak může kdykoli alternovat a zálohovat roli „Jedničky“. Obdobným způsobem je dnes technologicky přípravena EME1 zajišťovat zálohu ve výrobě tepla pro Mělník a Horní Počaply.

„Mělnická ´Dvojka´ je mladší, a i když vyrábí teplo pro Mělník a okolí, dokáže ještě poskytnout rezervu pražskému horkovodu. Proto bylo rozhodnuto o propojení těchto dvou systémů. Dosud nebyla rovnocenná žádná záloha, takže by nám část hlavního města mohla s nadsázkou ´zmrznout´,“ vysvětlil Pavel Koktan, projektový manažer útvaru příprava a realizace projektů v Elektrárně Mělník. V praxi by to vypadalo tak, že část domů v metropoli by byla pouze temperována na 16 stupňů a nedostávalo by se ani teplé užitkové vody.

Práce běžely téměř non-stopa pro nejnutnější přerušení provozu byly využity předem plánované odstávky elektrárny. Na skutečné „lámání chleba“ došlo v okamžiku propojení obou horkovodních systémů. V tuto chvíli bylo totiž nutné do potrubí osadit i průtokové fakturační měřiče a usměrňovače proudění topné vody. „Každý kus vážil přes tři tuny. Celé se to muselo zvládnout během odstávky, která trvala pouhé čtyři dny. Potrubí o průměru 700 a 1000 mm svářelo několik svářečů nonstop 24 hodin,“ bez jakékoli nadsázky líčí vypjaté okamžiky Pavel Koktan.

 

Zásobování centrálním teplem do Prahy je realizováno na evropské poměry jedinečnou stavbou a tou je tepelný napaječ s průměrem DN1200 (1,2 metru). Než horká voda dorazí na okraj Prahy, urazí celkem 34 km. Při maximálním průtoku, který je 8200 tun vody za hodinu, jí cesta trvá necelých 5 hodin.

Teplota vody proudící v systému se v závislosti na ročním období pohybuje v rozpětí od 90 do 140 stupňů Celsia při tlaku až 2,5MPa. Celý systém má ještě záložní plynovou kotelnu na okraji Prahy, v Třeboradicích, takže obyvatelé poloviny hlavního města, ale ani Mělníku nebo Neratovic, se nemusejí obávat, že by v případě mimořádného výpadku výroby mělnické lokalitě zůstali bez topení.

V letním období lze z Mělníka II pokrýt celou dodávku tepla pro horkovod Praha, horkovod Mělník a dodávku technologické páry. V zimním a přechodném období tvoří Mělník II záložní a doplňkový zdroj tepla ke zdroji Mělník I.

Modernější = ekologičtější? V Mělníku se to rýmuje

Nově propojený horkovodní systém čeká ostrá zimní prověrka už za několik týdnů. Po propojení umí každá z částí elektrárny vyrábět v různých konfiguracích, což specialistům umožňuje efektivně kombinovat výrobu tepla a elektřiny. V současné době se mělničtí specialisté ve spolupráci s tradingem ČEZ snaží vyladit nejvhodnější způsoby výroby, aby dokázali operativně reagovat na konkrétní poptávku.

Významnou investicí v lokalitě Mělník směřující k dlouhodobému zajištění ekologického provozu výroby elektřiny a tepla je postupná rekonstrukce všech šesti kotlů ve výrobně Energotrans, a.s. Hlavním cílem prováděné rekonstrukce a úprav kotlů je realizace takzvaného programu DeNOx, což jsou opatření směřující k eliminaci tvorby emisí oxidů dusíku při spalování energetického uhlí a současná rekonstrukce elektrofiltrů tuhých emisí. V letošním roce proběhly úpravy na čtyřech kotlích, zbývající dva budou dokončeny v příštím roce. Celkově si opatření na redukci emisí NOx a tuhých znečisťujících látek vyžádají investici ve výši jedné miliardy korun. Tím Elektrárna Mělník vyhoví legislativě a limitům, které se na ni budou vztahovat po roce 2015.

Práce v Mělníku zdaleka nejsou u konce. Mělnická „Jednička“ má zajištěnou budoucnost na cca 20 let. Jiná je ale situace u „Dvojky“, kde je třeba do roku 2020 buď provoz celkově ekologizovat anebo naopak ukončit a postavit nový zdroj. Toto rozhodnutí by mělo padnout v průběhu roku 2015. Nejbližší měsíce budou ve znamení plánů kolem Mělníku III, které jsou důležité pro další uspořádání zařízení lokality i budoucího počtu pracovních míst.

Součástí přípravy na zimu pro zajištění spolehlivé, bezpečné a také efektivní dodávky tepla ke konečným spotřebitelům byly i opravy čtyř turbín na mělnické jedničce (Energotrans), které zajišťují výrobu elektřiny a tepla. Připravenost a spolehlivý provoz těchto turbín je důležitý i z důvodu co nejlepšího využití paliva, protože všechny stroje vyrábějí teplo a elektřinu v kogeneraci. To znamená s maximální efektivitou a s nízkými ztrátami.

 

Věděli jste, že…

 

-      Elektrárna Mělník je ze všech výroben ČEZ nejblíže Praze? Leží přibližně třináct kilometrů pod soutokem Labe a Vltavy.

-      nejvzdálenější spotřebič tepla je od ohříváků společnosti Energotrans, a.s. vzdálen 74,5 km?

-      voda pro Prahu je dopravována potrubím o průměru 1,200 metru na vzdálenost více než 34 km při tlaku až 2,5 MPa?

-      Napáječ Mělník – Praha přechází po příhradových ocelových mostech dvakrát tok Vltavy a čtyřikrát železniční trať?

-      Elektrárna Mělník III s blokem 500 MW je největším uhelným blokem v ČR?

-      jeden vagon uhlí je v Mělníku při maximálním výkonu kotlů spálen za 12 minut?

-      v Elektrárně Mělník III vyprodukovaný energosádrovec z odsíření je dále zpracováván jako vedlejší energetický produkt v plné výši v přilehlém závodě Rigips na výrobu sádrokartonových desek?

-      v areálu Elektrárny Mělník je v provozu také malá vodní elektrárna o instalovaném výkonu 490 kW, která na elektřinu přeměňuje energii zbytkové chladicí vody z mělnického provozu?

-      Teplo do Prahy se dodává unikátním tepelným napaječem, tepelná energie se přenáší pomocí horké stlačené vody, teploty se podle ročního období pohybují od 90 do 140°C. Na straně odběratele (v Praze nebo Neratovicích) se voda ochladí (předá teplo) a vrací se při teplotě v rozmezí 60 až 70°C?

-      Voda v potrubí tepelného napaječe urazí za vteřinu vzdálenost přes dva metry?

-      Horká voda putuje do Prahy průměrně 8 hodin a za tuto dobu se ochladí přibližně o  1°C, ztráty při této dodávce obvykle nepřekračují 4% (záleží na ročním období)?

-      Výroba a dodávka tepla probíhá nepřetržitě celý rok 24 hodin  denně s výjimkou jednoho týdne v létě o prázdninách, kdy je prováděna zejména plánovaná údržba napaječe?

-      Údržbu výrobního zařízení lze provádět i za provozu při dodávce tepla díky systému zálohování a paralelní spolupráce turbín a kotlů? Díky tepelnému propoji mezi EME1 a EME2 se systém zálohování ještě významně vylepšil.

 

 

Více informací o Elektrárně Mělník včetně kompletní fotogalerie k použití je na

http://www.cez.cz/cs/vyroba-elektriny/uhelne-elektrarny/cr/melnik.html