27. 7. 2011

Tisová hlásí konec generální opravy turbíny

Na elektrárně Tisová byla v červenci úspěšně ukončena generální oprava turbíny č. 6. Byla modernizována průtočná část stávající 100 MW parní turbíny TG 6.