Multimedia str. 1

Životní prostředí a obnovitelné zdroje

Modernizace na Slapech míří do finiše, na svém místě je 250tunový rotor

Vodní elektrárna Slapy bude brzy ze 2/3 jako nová. Dokončení modernizace soustrojí TG1 se uložením rotoru generátoru dostalo do poslední etapy. Po skončení akce letos v létě se zvýší účinnost této části elektrárny o cca 4 procenta, což přinese nárůst roční produkce o 10 milionů kWh. Na Slapech, druhé největší vltavské elektrárně, vyrábějí bezemisní elektřinu tři 48MW soustrojí. Soustrojí TG3 bylo zmodernizováno už v roce 2011, poslední – TG2 – přijde na řadu začátkem příštího roku.

18. 5. 2020

Životní prostředí a obnovitelné zdroje

Větrné elektrárny otevřely své brány

Již po třinácté se na větrných elektrárnách po celé České republice uskutečnil Den otevřených dveří. Fanoušci větrné energie mohli využít příznivého větru a přijet se podívat, jak fungují moderní větrné elektrárny!

11. 6. 2018

Životní prostředí a obnovitelné zdroje

Hněvkovice oslavily čtvrtstoletí provozu. Přišly stovky gratulantů!

Hněvkovice, 18. září 2017 – Zhruba 400 zájemců si o víkendu prošly vodní elektrárnu a čerpací stanici v Hněvkovicích. Stalo se tak u příležitosti Dne otevřených dveří k 25. výročí zahájení provozu tohoto stupně tzv. vltavské kaskády. Díky pravidelné komplexní diagnostice a údržbě vyrobí elektrárna v průměru více než 20 milionů kWh elektřiny za rok. Pokrývá tak spotřebu zhruba 10 tisíc jihočeských domácností.

18. 9. 2017

Životní prostředí a obnovitelné zdroje

Na Lipně betonovali spirálu turbíny

V rámci více než roční modernizace a ekologizace soustrojí TG1 vodní elektrárny Lipno došlo k betonáži spirály turbíny. Práce probíhaly v obtížně přístupných prostorách více než 160 metrů pod povrchem země.

28. 11. 2016