Multimedia str. 3

Udržitelný rozvoj a ESG
Ekonomické a finanční zprávy

Provozní zisk před odpisy Skupiny ČEZ za rok 2020 dosáhl 64,8 mld. Kč a meziročně vzrostl o 8 %

Skupina ČEZ prokázala i v období, kdy je většina sektorů hospodářství těžce zasažena důsledky pandemie covid-19, že je stabilní firmou, která dává jistotu svým akcionářům, dodavatelům a zaměstnancům.

16. 3. 2021

Jaderné elektrárny

Smlouvy k novému jadernému zdroji v Dukovanech podepsány

Česká republika a společnost ČEZ podepsali významné smlouvy, které povedou k první etapě výstavby nového jaderného bloku v Dukovanech. ČEZ se zavazuje vybrat do konce roku 2024 hlavního dodavatele a vše směřovat k tomu, aby byl nový blok elektrárny zprovozněn v roce 2036. Stát podle smluv ponese záruky za politická a legislativní rizika. Smlouvy pamatují i na bezpečnostní zájmy státu.

28. 7. 2020

Distribuce

ČEZ Distribuce investuje do svých sítí

ČEZ Distribuce v následujících letech navyšuje investice do svého distribučního zařízení. V letech 2020 – 2025 investuje do zajištění kvalitních a spolehlivých dodávek elektřiny přes 83 miliard korun. Investice začínají postupně měnit podobu distribučního prostředí, kdy sílí potřeba rychlejšího přístupu k informacím. O slovo se hlásí moderní technologie, které pronikají do všech částí rozvodných sítí. Více je čtvrtina naplánovaných prostředků, tedy přesně přes 23 miliard korun, míří do digitálních technologií.

18. 6. 2020

Elektrárny

Elektrárna Prunéřov I patří historii, její lokalita ovšem daleké energetické budoucnosti

ČEZ nadále pokračuje v naplňování své strategie, tedy k postupnému přechodu k nízkoemisní až bezemisní výrobě elektřiny – postavené na obnovitelných zdrojích a jaderné energetice, doplněné paroplynovými zdroji pro potřeby teplárenství. Po třiapadesáti letech provozu končí v těchto dnech elektrárny Prunéřov I. s aktuálním výkonem 440 MW.

5. 6. 2020