Multimedia str. 4

Personální informace

Zasedala Evropská rada zaměstnanců Skupiny ČEZ

Ve dnech 2. a 3. prosince se v Praze konalo zasedání Evropské rady zaměstnanců Skupiny ČEZ. Evropská rada zaměstnanců zajišťuje nadnárodní informovanost a projednávání záležitostí zaměstnanců Skupiny ČEZ působících v členských zemích Evropské unie.

4. 12. 2009

Personální informace

Energie ve vzdělávání

Dne 23. června se v refektáři Malostranského paláce v budově Matematicko-fyzikální fakulty UK uskutečnilo setkání zástupců středních a vysokých škol, se kterými Skupina ČEZ spolupracuje v oblasti vzdělávání.

24. 6. 2009