16. 2. 2024

Blíží se jarní výsadba nové zeleně, tím se zkracuje čas na podání žádosti o grant Stromy u Nadace ČEZ; „jarní“ uzávěrka je 29. února

Střední Čechy - První kolo grantového řízení Stromy pro jarní výsadbu v roce 2024 vyhlásila Nadace ČEZ. Zájemci si mohou podat žádost o grant do 29. února. Žadatelé mohou využít až 150 tisíc korun na výsadbu stromů, alejí či obecních sadů, případně obnovu stávajících parků a podobně. Příjemcem nadačního příspěvku mohou být právnické osoby se sídlem v České republice, které splňují kritéria daná Podmínkami grantového řízení Stromy. Vedle samospráv tak mohou o podporu výsadby zeleně požádat i neziskové organizace či zájmové spolky. V loňském roce podpořila Nadace ČEZ napříč celým Středočeským krajem 27 projektů nových výsadeb za bezmála 2,7 milionu korun.

 Zájem o grant Stromy je stále veliký. Přestože v přijatých žádostech stále převažují zejména projekty výsadby alejí a stromořadí, čím dál častěji se objevují i další nápady. Obce například obnovují bývalé nebo zakládají nové obecní sady, zastiňují venkovní sportovní areály či koupaliště, zakládají arboreta nebo ozeleňují náměstí okrasnými dřevinami. To samé se týká i neziskových organizací, ve velké míře obecně prospěšných společností či různých okrašlovacích spolků, jejichž členům není lhostejné životní prostředí v místech, kde žijí. Jen v loňském roce tak bylo napříč celou republikou podpořeno 138 projektů výsadby nové zeleně. Od roku 2011 tak již bylo vysazeno kolem 120 000 nejrůznějších stromů a okrasných keřů za více než 70 milionů korun.

Vloni proběhla napříč celým Středočeským krajem  výsadba zeleně za bezmála 2,7 milionu korun, ať v rámci jarního či podzimního sázení, ve 27 lokalitách. V případě měst, městysů a obcí se vesměs jednalo o novou veřejnou zeleň v intravilánu, například na návsích a také v ulicích. Na několika místech také došlo k obnově či doplnění alejí (klasické listnáče i ovocné stromy) podél polních cest, případně byly založeny nové. To samé se týkalo i ovocných sadů. Stranou nezůstaly ani revitalizace hrází rybníků a břehů menších vodních toků. Liniová výsadba dřevin na okrajích obcí má pak v budoucnu sloužit jako větrolamy, protihluková a protiprašná bariéra oddělující obytnou zástavbu od hlavních komunikací nebo přilehlých polností.

Vylepšení životního prostředí o nové „zelené plíce“ si ovšem vzaly za své i další  subjekty, splňující podmínky grantu Stromy. Například obnovu sadu u mlýna v Kamenném Mostě zrealizoval zapsaný spolek Pálečský statek, za novou zelení v Kostelním Hlavnu zase stojí Dolní Pojizeří, z.ú., v rámci projektu Děti svému okolí. Zapsaný spolek jdeseven z Hradištka pak navázal na  výsadbu stromů pod Štěchovickou přehradou z roku 2022. Ovocný sad a remízek založili v areálu Psychiatrické nemocnice Kosmonosy a obecně prospěšná společnost Zoopark Zájezd se pustila do revitalizace větrolamu o délce 500 metrů podél přístupové cesty k této soukromé zoo.

„Grant Stromy Nadace ČEZ je od svého vzniku v roce 2011 zaměřen na zlepšení životního prostředí pomocí podpory výsadby stromů, a to především v urbanizovaném prostředí nebo jeho těsné blízkosti, která povede ke kultivaci a zmírnění projevů změny klimatu na lokální úrovni. Jedná se zejména o výsadbu či obnovu dřevin u veřejných budov, ve veřejně přístupných zahradách a parcích, podél vodotečí a obecních nádrží a v dalších přírodně či kulturně hodnotných lokalitách. Mimo jiné jde o obnovu stávajících nebo vznik nových alejí, stromořadí, remízků, sadů, zelených bariér proti větru, prachu či hluku,“ říká Michaela Ziková, ředitelka Nadace ČEZ.

Výsadba stromů, případně i okrasných keřů obvykle probíhá formou veřejné akce pro celé rodiny bez rozdílu věku. Mnohdy také za asistence dětí z mateřinek a základních škol, čímž se u nich posiluje povědomí o smysluplnosti zeleně ve volné přírodě i v městské zástavbě. „Samozřejmě, že společná výsadba rovněž upevňuje sousedské a komunitní vztahy. Zasazení mladého stromku je proto i symbolem naděje a darem příštím generacím, jimž budou už vzrostlé stromy k užitku. Věřím proto, že i letos podpoříme desítky projektů v rámci jarní a následně i podzimní výsadby,“ uzavírá Michaela Ziková. Znovu pak ještě  připomenula, že kdo chce stihnout jarní výsadbu, musí podat žádost během letošního února. Další kolo grantu pak proběhne v létě, přičemž je přichystáno pro ty co zvažují až podzimní výsadbu.