15. 11. 2023

Bývalá radouňská alej se opět stává alejí, ocení to místní  i turisté

Radouň u Štětí – Dvanáct slivoní a osm třešní doplnily v tomto týdnu obnovovanou alej podél 850 metrů dlouhé polní cesty, která vede z Radouně kolem tamního fotbalového hřiště směrem k letišti Štětí.  Přes silnici pak lze dále pokračovat ke skalním sochám Václava Levého, které nacházejí v CHKO Kokořínsko, v lesích nedaleko vsi Stračí.  Záměrem výsadby dalších ovocných stromů mezi ty stávající a do keřového patra je zkompletování a zvýšení funkčnosti remízu, který bude  poskytovat  obyvatelům a turistům stín během jejich procházek a zároveň se stane úkrytem pro zvěř, ptactvo a užitečný hmyz. Na pořízení a výsadu dvaceti ovocných stromů přispěla městu Štětí Nadace ČEZ 124 000 korunami v rámci grantu Stromy.  

„Podél cesty rostou různé keře, především bez černý, trnka obecná, špendlík žlutý, slivoň myrobalán, hloh obecný, a několik starých stromů jabloní a semenáčů slivoní z původní aleje. Již v roce 2020 jsme zde vysadili prvních dvacet kusů vysokokmenných slivoní, které nám darovala jedna z místních firem. Letos jsme se rozhodli, že budeme v obnově aleje pokračovat, a tak jsme to zkusili s grantem Stromy u Nadace ČEZ. Máme s ním dobré zkušenosti, neboť jsme již v minulosti získali jeho prostřednictvím finanční prostředky na výsadbu nové zeleně přímo ve městě,“ říká  Michaela Véghová, místostarostka Štětí, jehož je Radouň místní částí. Jak dodala cesta mezi poli je hojně využívána místními obyvateli k procházkám a také pěšími turisty, kteří tudy směřují do CHKO Kokořínsko.

Výsadba dvaceti vysokokmenných ovocných stromů proběhla za odborného dohledu Petry Plickové, zahradnice města Štětí, a zhostili se jí zaměstnanci tamních komunálních služeb. Pomáhali jim při tom jak místní z  Radouně, tak i jejich sousedé ze spolku Brocno ze stejnojmenné vsi, další místní části Štětí. Do výsadby se zapojil  i Turistický oddíl  dětí a mládeže Štětí. „Počítáme s tím, že kromě azylu pro místní faunu a potřebného stínu pro pěší, kteří si budou moci jednou natrhat cestou ovoce, poslouží i jako protiprašná bariéra a bude zadržovat pro přírodu tolik potřebnou vodu. Další péči o celou alej budou mít na starost i nadále naše komunální služby.“ doplnila ještě místostarostka.

Grant Stromy Nadace ČEZ, který letos vstoupil do dvanáctého roku své existence, podpořil výsadbu více než 115 000 stromů a dalších dřevin za více než 70 milionů korun. Obě čísla již pochopitelně opět narůstají, neboť již proběhla jarní a právě probíhá podzimní výsadba. Zájem o grant Stromy je stále veliký – samosprávy, ale třeba i obecně prospěšné spolky a další neziskové organizace, jako jsou třeba hasiči, mohou na výsadbu zeleně získat až 150 000 korun.

„V přijatých žádostech se sice čím dál častěji objevují i další nápady možné výsadby,  například zastiňování venkovních sportovišť či koupališť, zakládání arboret či různé možnosti parkových úprav s kombinací další výsadby, ovšem i nadále převažují aleje a stromořadí na okrajích obcí či podél spojujících cest.. Kvitujeme to jako fakt, že si všichni uvědomují, jak důležité je navrácení původních druhů dřevin do míst, kde dříve hojně rostly,“ poznamenala Michaela Ziková, ředitelka Nadace ČEZ.