11. 5. 2021

Český trh s elektřinou patří k nejlepším v Evropě, svou otevřeností porazil i Německo či Rakousko

Šestou příčku obsadil český trh s elektřinou v rozsáhlém hodnocení třiceti evropských zemí z pohledu fungující konkurence mezi dodavateli. Studie Evropské komise zkoumala, do jaké míry mohou zákazníci v jednotlivých zemích těžit z efektivního fungování otevřené, liberalizované energetiky, kterou Unie prosazuje již čtvrt století. Výsledky shrnuté do zprávy Evropské bariéry v maloobchodním trhu s energiemi ukazují, že řada zemí má co dohánět, Česká republika naopak patří k premiantům.

Evropský maloobchodní trh s elektřinou a plynem by čistě teoreticky měl být otevřenou arénou, kam mohou bez problémů vstupovat noví hráči, vzájemná konkurence tlačí marže dolů (a naopak zvyšuje kvalitu), zákazníci si vybírají z různorodých nabídek podle svých potřeb a snadno mění dodavatele. Podle zjištění Evropské komise ale realita často za teorií pokulhává a v mnoha zemích existuje řada bariér, které otevřenost trhu poznamenávají.

Česká republika si ale v Indexu bariér, který Komise zveřejnila v rámci komplexní zprávy z projektu Evropské bariéry v maloobchodním trhu s energiemi, vede velmi dobře. Z třicítky zemí (EU27 plus velká Británie, Švýcarsko a Norsko) se umístila na šestém místě jak v kategorii elektřiny, tak v plynu. U elektřiny, kde na prvních příčkách dominují zejména skandinávské země, přitom porazila všechny své sousedy včetně Německa a Rakouska.

„Výsledky Indexu bariér vnímáme jako potvrzení toho, že český trh s elektřinou naplňuje ideál Evropské unie o otevřené soutěži, z níž vždy těží především zákazník. Ten český si může letos vybírat z více než 130 dodavatelů, zatímco před pěti lety to bylo necelých 70. Konkurence se tedy postupně zvyšuje, což firmy nutí neustále inovovat a věnovat péči o své zákazníky velkou pozornost. A to je dobře,“ uvedl Pavel Cyrani, místopředseda představenstva a ředitel divize obchod a strategie Skupiny ČEZ.

Na sestavení Indexu bariér spolupracovalo zhruba tucet odborníků z devíti zemí téměř rok. Jednotlivé maloobchodní trhy hodnotili na základě tří hlavních pilířů: struktura trhu (např. počet dodavatelů, předvídatelnost regulatorních zásahů, standardizace smluv atd.), chování účastníků a zákazníků na trhu (počet nových/zaniklých dodavatelů, počty přechodů zákazníků mezi dodavateli, variabilita nabídek tarifů atd.) a celkový výkon trhu (cenový rozptyl nabídek, kvalita naplňování očekávání zákazníků, náklady a marže dodavatelů atd.).

V elektřině zjistila studie Evropská komise nejmenší míru překážek v Norsku, s pouhými 16 „trestnými“ body na škále 1-100. Významně přátelské vůči novým hráčům jsou ale také trhy Slovinska (19,8 bodů), Švédska (22), Nizozemska (24,8) a Finska (25). Česká republika si šestou pozici zajistila 30,4 body.

U plynu skórovalo nejlépe Nizozemsko (23,3 bodů), které tak přední pozice obhájilo jako jediné v obou kategoriích. Následuje jej Belgie (29,8), Velká Británie (31), Rakousko (31,8) a Německo (33). První šestici opět uzavírá Česká republika s 36,3 body.

Naopak mezi nejhoršími trhy, co se týče otevřenosti a liberalizace, patří u obou komodit Bulharsko, Polsko a Rumunsko. I proto, že se tam nepodařilo prosadit zdravou konkurenci bez zásahů státních regulátorů, z těchto zemí Skupina ČEZ odchází.

Alice Horáková, mluvčí Skupiny ČEZ

Hodnocení evropského maloobchodního trhu s elektřinou a plynem podle Indexu bariér Evropské komise

 

Pořadí

Elektřina

Plyn

1.

Norsko

Nizozemsko

2.

Slovinsko

Belgie

3.

Švédsko

Velká Británie

4.

Nizozemsko

Rakousko

5.

Finsko

Německo

6.

Česká republika

Česká republika

7.

Portugalsko

Dánsko

8.

Rakousko

Irsko

9.

Velká Británie

Estonsko

10.

Německo

Lucembursko

11.

Itálie

Slovinsko

12.

Belgie

Itálie

13.

Estonsko

 Portugalsko

14.

Lucembursko

Litva

15.

Irsko

Francie

16.

Chorvatsko

Španělsko

17.

Dánsko

Slovensko

18.

Španělsko

Maďarsko

19.

Francie

Řecko

20.

Lotyšsko

Lotyšsko

21.

Řecko

Chorvatsko

22.

Slovensko

Bulharsko

23.

Maďarsko

Rumunsko

24.

Rumunsko

Polsko

25.

Litva

-

26.

Polsko

-

27.

Bulharsko

-