23. 10. 2018

ČEZ Distribuce, a.s. a Energotrans, a.s. obhájily „Bezpečný podnik“

Praha, 23. 10. 2018 – V úterý 23. října převzali bezpečnostní ředitel ČEZ Distribuce Radomír Valica a Miroslav Krebs, ředitel pro Správu a Integraci Energotrans z rukou náměstka ministryně práce Jiřího Vaňáska a generálního inspektora Státního úřadu inspekce práce Rudolfa Hahna v Kaiserštejnském paláci v Praze osvědčení „Bezpečný podnik“.

Z ocenění máme upřímnou radost, zasloužil se o něj celý tým spolupracovníků. Potvrdili jsme tak vysokou úroveň integrovaného řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany i ochrany životního prostředí. Splněním požadavků deklarovaných v tomto motivačním programu, jsme dali jasně najevo nejen našim zaměstnancům, ale i veřejnosti, že bezpečnost patří mezi naše priority a je nedílnou součástí naší firemní kultury,“říká Martin Zmelík, generální ředitel ČEZ Distribuce.

Také v Energotrans měli během léta napilno. „V rámci auditu bylo prověřeno naplnění požadavků v oblastech BOZP, požární ochrany a hygieny práce, dále v oblastech podnikové dokumentace a systému řízení bezpečnosti práce, v zajištění pracovních podmínek zaměstnanců, dále plnění normativních a legislativních požadavků u vyhrazených technických zařízení a v neposlední řadě byly provedeny kontrolní pochůzky na vybraných pracovištích zaměstnanců v naší společnosti. Díky společnému úsilí všech zúčastněných zaměstnanců lokalita obstála a Energotrans, a.s. obhájil titul Bezpečný podnik na období dalších tří let,“ dodává Miroslav Krebs, ředitel pro Správu a Integraci Energotrans,a.s.

 Program „Bezpečný podnik“ je jedním ze způsobů, jak implementovat systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci do celkového managementu a docílit tak vyšší úrovně bezpečnosti a ochrany zdraví. Program byl vyhlášen Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR a Státním úřadem inspekce práce již v roce 1996. Držitel ocenění je povinen, kromě jiného, provést každoročně kompletní vnitřní audit. Oblastní inspektorát práce u oceněného právního subjektu po dobu platnosti certifikátu provádí namátkovou prověrku, která je zaměřena zejména na změny, které nastaly buď v podmínkách hodnocení, nebo které proběhly za uplynulé období v právním subjektu. Ocenění se uděluje každý rok s platností po dobu tří let, a to podnikům, které splnily podmínky programu. V České republice se prokazuje aktuálně platným osvědčením "Bezpečný podnik" 79 společností.

Je nutné upozornit, že letošní obhajoba nebyla, vzhledem k fúzi společností ČEZ Distribuce a ČEZ Distribuční služby, vůbec jednoduchá. Prověření zavedeného systému „Bezpečný podnik“ proběhlo v rámci sedmi desítek kontrol během prvního pololetí, a to jak s inspektory OIP, tak ze strany HZS či KHS. Předně díky výborné práci našich zaměstnanců společnost ČEZ Distribuce obstála při prověřování nastaveného systému a obhájila tak certifikát „Bezpečný podnik. Každá obhajoba nás obohacuje o cenné zkušenosti, které úročíme v prevenci. Její zásluhou zůstáváme v optimální kondici pro řízení náročného procesu bezpečnosti,“dodává bezpečnostní ředitel ČEZ Distribuce Radomír Valica.

ČEZ Distribuce, a. s. ze Skupiny ČEZ provozuje na území České republiky vedení v délce 163 680 km s 3,6 mil. odběrných míst. Společnost působí na území krajů Plzeňského, Karlovarského, Ústeckého, Středočeského, Libereckého, Královéhradeckého, Pardubického, Olomouckého, Moravskoslezského a částečně v kraji Zlínském a Vysočina. Postupnou modernizací, plánovanou rekonstrukcí zařízení distribuční soustavy a proaktivním přístupem stabilně zvyšuje a zajišťuje kvalitní a spolehlivé dodávky elektřiny a plní rostoucí požadavky klientů. Cílenými investicemi do distribučního zařízení je umožňován další rozvoj české ekonomiky a vytvářen prostor investorům a tím i novým pracovním místům v regionech.

Energotrans, a.s. je součástí Skupiny ČEZ. Je to významný výrobce tepla a kogenerační elektřiny v ČR. Vlastní a provozuje teplárnu Mělník 1 včetně 34 km tepelného napáječe do Prahy.  Pro ČEZ dále provozuje svými zaměstnanci výrobny Mělník 2 a Mělník 3. Teplárna Energotrans, (EMĚ 1) disponuje instalovaným výkonem 240 MWel. Teplárna Energotrans, a. s., (EMĚ 1) je největší teplárenskou výrobnou v České republice, kdy maximální tepelný výkon v topné sezoně dosahuje hodnot 650 MWt. Roční objem dodávek teplárenského tepla dosahuje hranice 10 000 000 GJ/rok. Centrálním teplem zásobuje Prahu.