12. 11. 2021

ČEZ Distribuce obhájila ocenění Bezpečný podnik

Na konci října převzal bezpečnostní ředitel ČEZ Distribuce Radomír Valica z rukou ministryně MPSV Jany Maláčové a generálního inspektora Státního úřadu inspekce práce Rudolfa Hahna v Kaiserštejnském paláci v Praze osvědčení Bezpečný podnik.

Energetici navazují na činnost svých regionálních předchůdců, kteří získali první titul již v roce 1997. Samotná ČEZ Distribuce obdržela první osvědčení Bezpečný podnik v roce 2009. Letos se tedy jedná v pořadí již o čtvrtou obhajobu, která se periodicky opakuje po třech letech.

„Úspěšnou obhajobou jsme potvrdili vysokou úroveň integrovaného řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany i ochrany životního prostředí. Splněním požadavků deklarovaných v tomto programu, jsme dali jasně najevo naplnění zásady o prioritě řízení bezpečnosti v naší společnosti, přičemž bezpečnost je také nedílnou součástí naší firemní kultury,“ říká Martin Zmelík, generální ředitel ČEZ Distribuce.

Program Bezpečný podnik je jedním ze způsobů, jak implementovat systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci do celkového managementu a docílit tak vyšší úrovně bezpečnosti a ochrany zdraví.

„Je nutné upozornit, že letošní obhajoba nebyla vzhledem k epidemiologické situaci s covid-19 vůbec jednoduchá. Prověření zavedeného systému Bezpečný podnik proběhlo v rámci sedmi desítek kontrol během prvních třech kvartálů, a to jak s inspektory OIP, tak ze strany HZS či KHS. Předně díky výborné práci našich zaměstnanců společnost ČEZ Distribuce obstála při prověřování nastaveného systému a obhájila tak certifikát Bezpečný podnik. Každá obhajoba nás obohacuje o cenné zkušenosti, které úročíme v prevenci. Její zásluhou zůstáváme v optimální kondici pro řízení náročného procesu bezpečnosti,“ dodává bezpečnostní ředitel a manažer útvaru Bezpečnost a právní ČEZ Distribuce Radomír Valica.

Program byl vyhlášen Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR a Státním úřadem inspekce práce již v roce 1996. Držitel ocenění je povinen kromě jiného provést každoročně kompletní vnitřní audit. Oblastní inspektorát práce u oceněného právního subjektu po dobu platnosti certifikátu provádí namátkovou prověrku, která je zaměřena zejména na změny, které nastaly buď v podmínkách hodnocení, nebo které proběhly za uplynulé období v právním subjektu. Ocenění se uděluje každý rok s platností po dobu tří let, a to podnikům, které splnily podmínky programu. V České republice se prokazuje platným osvědčením Bezpečný podnik 73 společností.