23. 10. 2018

ČEZ Distribuce posílila spolehlivost dodávek zdvojením vedení velmi vysokého napětí v oblasti CHKO Slavkovského lesa

V Karlovarském kraji letos společnost ČEZ Distribuce dokončila stavbu nového dvojitého vedení 110 kV, které vede přes katastry obcí Tři Sekery, Krásné, Stará Voda, Dolní Žandov, Okrouhlá a Lipoltov. Je dlouhé téměř 30 km a propojuje transformovny Vítkov, Jindřichov a Drmoul. Celková investice do stavby činila 217 milionů korun. Nové vedení zajistí kvalitní a spolehlivé dodávky elektřiny do této lokality.

Touto stavbou jsme vyřešili nevyhovující spolehlivost napájení 110 kV v uzlové oblasti Vítkov v lokalitě s kritickou námrazovou oblastí Slavkovský Les. Před výstavbou byla transformovna Drmoul napájena z uzlové transformovny Vítkov přes další dvě transformovny a pouze jednoduchým vedením 110 kV. Dále v rámci rozvoje optické infrastruktury bylo namontováno do vrcholu stožárů kombinované zemní optické lano pro přenos informačních dat potřebných k řízení soustavy,“ vysvětlil Marcel Herejk, vedoucí odboru Obnova distribuční sítě Západ ČEZ Distribuce.

Vzhledem k délce trasy a množství dotčených pozemků probíhaly přípravné a projekční práce již od roku 2007. Na samotném začátku zpracování projektové dokumentace bylo nutné novou trasu vedení zapracovat do zásad územního rozvoje Karlovarského kraje. Stavbu dále komplikovala složitá jednání s orgány státní správy. Do stavby linky byly zapracovány nadstandardní požadavky z oblasti ochrany životního prostředí na nátěr stožárů speciální barvou v nereflexní matné barvě v odstínu šedé, z důvodu splynutí s okolní přírodou. Vzhledem k silně podmáčenému terénu v lokalitě obce Stará Voda se 2 stožáry stavěly za pomoci vrtulníku. Projednávání trasy se soukromými vlastníky dotčených pozemků bylo náročné a zdlouhavé. Na konci všech jednání bylo úspěšné projednání celé trasy.

Vybudováno bylo celkem 120 nových příhradových stožárů. Bylo nutné odstranit zeleň z plochy 5,5 ha, překlenout silnici I/21 aelektrifikovanou trať ČD č. 170 Plzeň – Norimberk. V neposlední řadě bylo nutné provést ve větším rozsahu provizorní elektrické oplocení volně se pasoucího skotu. Samotná výstavba probíhala v období    12 měsíců a byla dokončena letos v září.

ČEZ Distribuce, a. s. ze Skupiny ČEZ provozuje na území České republiky vedení v délce 164 265 km s 3,6 mil. odběrných míst. Postupnou modernizací, plánovanou rekonstrukcí zařízení distribuční soustavy a proaktivním přístupem stabilně zvyšuje a zajišťuje kvalitní a spolehlivé dodávky elektřiny a plní rostoucí požadavky klientů