12. 7. 2023

ČEZ Distribuce připojila do sítě za první pololetí letošního roku rekordních 27 628 fotovoltaických elektráren s instalovaným výkonem 298 MW

Společnost ČEZ Distribuce přijala za letošních šest měsíců 35,5 tisíc žádostí o připojení výroben a připojila k síti 27 628 fotovoltaických elektráren s instalovaným výkonem 298 MW. Z valné většiny se jednalo o střešní instalace na rodinných domech, cca 95 procent žádostí se týkalo mikrozdrojů do 10 kW na hladině nízkého napětí. Pro srovnání za celý loňský rok pak energetici z ČEZ Distribuce připojili do sítě 21 325 fotovoltaických elektráren s instalovaným výkone 188 MW. Celkem je do sítě ČEZ Distribuce aktuálně připojeno 80 364 fotovoltaických elektráren s instalovaný výkonem 1583 MW. Letos ČEZ Distribuce investuje do nutných úprav distribuční soustavy vyvolaných požadavky na připojení obnovitelných zdrojů 6,5 miliardy korun

Zájem o připojení zelených výroben, a především těch solárních pokračuje a roste i letos, kdy jsme již v květnu připojili k distribuční síti stejné množství elektráren, jako loni za celý rok. Celkový objem investic jsme letos navýšili na 16 miliard korun, z toho 6,5 miliardy korun investujeme do nutných úprav pro posílení sítí z důvodu zvýšeného počtu žádostí na připojení výroben,“ říká Martin Zmelík, generální ředitel ČEZ Distribuce.

 Největší zájem o FVE je ve středních Čechách

 Z pohledu krajského rozdělení, energetici za první pololetí roku 2023 připojili nejvíce solárních elektráren ve Středočeském kraji, celkem 8728 ks s instalovaným výkonem 76,1 MW. Na druhé příčce pomyslného solárního žebříku se umístil kraj Moravskoslezský s počtem 4432 ks fotovoltaických elektráren s instalovaným výkonem 55,5 MW. Bronzové místo pak obsadil kraj Plzeňský, kde energetici připojili do sítě 2656 fotovoltaických elektráren s instalovaným výkonem 38,1 MW. Další kraje viz tabulka.

FVE připojené do sítě ČEZ Distribuce 1. pololetí 2023

kraj

počet FVE

výkon v MW

Středočeský

8 728

76,1

Moravskoslezský

4 432

55,5

Plzeňský

2 656

38,1

Královéhradecký

2 258

24,3

Ústecký

2 189

21,7

Pardubický

2 134

28,4

Olomoucký

2 014

24,5

Liberecký

1 431

12,7

Karlovarský

688

6,1

Zlínský

650

6,4

Vysočina

448

4,2

celkem

27 628

298

 Zájem je také o sdílení elektřiny

Od začátku letošního roku přijala ČEZ Distribuce na tři desítky žádostí na zajištění (zprostředkování) sdílení elektřiny v bytových domech. Z toho už jsou dvě třetiny kladně vyřízeny a ty zbývající energetici zpracovávají a případně komunikují se zákazníky a domlouvají se na detailech a doložení potřebných podkladů pro vyřízení jejich požadavku. Jedná se především o menší skupiny, kdy je účastníkem sdílení skupina do 4 - 6 účastníků na jedno odběrné místo.

Detaily pro další zájemce je možno dohledat na webových stránkách Sdílení elektřiny | ČEZ Distribuce (cezdistribuce.cz)

ČEZ Distribuce nadále průběžně aktualizuje s ohledem na vývoj situace a legislativy v oblasti energetiky a připojení výroben svůj web Pro výrobce | ČEZ Distribuce (cezdistribuce.cz)

Aktuální hodnotu volné kapacity pro připojování výroben je možné sledovat na webu Možnosti připojování výroben | ČEZ Distribuce (cezdistribuce.cz)

Situaci kolem výroben a zákaznických požadavků společnost neustále monitoruje a hledá řešení, jak předcházet slabým místům v distribuční soustavě. Některá řešení jsou rychlejší a některá zaberou více času na přípravu a samotnou realizaci. Při samotné přípravě však energetici naráží na komplikace při majetkoprávním projednávání tras a získání příslušných povolení pro realizaci jednotlivých záměrů.

Aktuálně je jenom na území ČEZ Distribuce zasmluvněn instalovaný výkon pro připojení FVE ve výši více jak 13 668 MW (pro srovnání: výkon jednoho temelínského bloku je 1125 MW). Investoři jednotlivých záměrů budou své výrobny postupně realizovat a připojovat k distribuční soustavě. Předpokládáme, že se většina těchto záměrů zrealizuje a připojí k distribuční soustavě do cca 5-ti let. ČEZ Distribuce očekává, že se v letošním roce začnou k distribuční soustavě postupně připojovat kromě mikrozdrojů i první velké fotovoltaické výrobny. Podle předběžných odhadů by to mělo být cca 4 tisíce velkých výroben s instalovaným výkonem 850 MW.