2. 5. 2021

ČEZ Distribuce staví v Dolním Benešově moderní transformovnu

Společnost ČEZ Distribuce staví na okraji Dolního Benešova moderní transformovnu za více než 210 milionů korun. Nahradí zastaralé zařízení, které je v provozu od 80. let minulého století, a pomůže zajistit spolehlivost dodávek elektřiny pro celý region.

Nová transformovna, která se na rozdíl od současné staví mimo areál MSA, zároveň umožní připojení dalších odběratelů. „Dolnobenešovsko bylo z hlediska připojení značně problematické, nové zákazníky jsme mohli připojovat jen velmi omezeně. Dokončení transformovny nám umožní nabídnout vyšší kapacitu pro připojení nových odběrných míst,“ řekl Radim Černý, místopředseda představenstva ČEZ Distribuce. Energetici evidují například požadavek na nové připojení na hladině 110 kV od společnosti RKL Slévárna.

Součástí stavby je vybudování zapouzdřených rozvoden 110 kV a 22 kV, tedy velmi praktických rozvoden s technologiemi uvnitř budovy. Právě zapouzdřené rozvodny se v poslední době staví stále častěji, jejich výhodou je nižší nárok na zastavěný prostor, vysoká bezpečnost a delší životnost.

Na místě už panuje čilý stavební ruch. „Staveniště se začalo připravovat začátkem září loňského roku, ale teprve teď se všechny práce rozbíhají naplno, což souvisí i s klimatickými podmínkami,“ řekl Václav Besta, technik z ČEZ Distribuce, který má koordinaci stavby na starost. Kromě přeložky vedení vysokého napětí a základních terénních úprav už odborné firmy vyvrtaly piloty pro budovu společných provozů, zajistili základní betonáž, hydroizolaci a položily spodní armaturu podkladové desky. „Stále jsme ještě v prvním podzemním podlaží, ale teď už začne stavba růst do výšky,“ upřesnil Václav Besta s tím, že práce nijak neovlivní život lidí v Dolním Benešově, stavba probíhá na okraji města až za průmyslovým areálem MSA.

Stavba transformovny, která začala vloni v září, by měla být hotova na jaře 2022.

 

Pro odborná média:

  • Stávající transformovna 110/22/6 kV se nachází v areálu společnosti MSA, přístup do ní je pouze přes vstupní bránu a po vnitřních komunikacích společnosti MSA. Transformovna je jednosystémová s podélným dělením (zapojení do „H“) ovládaná vzduchem. Byla postavena a uvedena do provozu v 80. letech minulého století zejména k zajištění zvýšené potřeby elektrické energie pro rozvojové programy tehdejší společnosti MSA, ale také k napájení odběratelů z distribučních sítí bývalé SME.
  • Investice spočívá ve výstavbě nové transformační stanice 110/22 kV. Nová rozvodna 110 kV bude v zapouzdřeném provedení (GIS) s izolací živých částí plynem SF6, stejně jako rozvodna 22 kV, která bude dle standardu ČEZ Distribuce. Vybudováno bude také stanoviště pro 2 transformátory o výkonu 40 MVA a 2 tlumivky, které bude tvořeno systémem železobetonových monolitických van. Jednotlivá stanoviště budou od sebe oddělena protipožárními stěnami. V souvislosti s vybudováním nového transformačního uzlu budou přeloženy stávající sítě bránící výstavbě a stávající distribuční vedení 110 kV a 22 kV budou přepojeny a zaústěny do nových rozvoden. Součástí projektu je i demolice části stávající rozvodny v 110 kV v areálu MSA.