17. 4. 2023

ČEZ Distribuci prověřilo cvičení SAFEGUARD Chrást 2023

Vojáci pěší roty Aktivní zálohy Krajského vojenského velitelství Plzeň prověřovali v rámci cvičení SAFEGUARD Chrást 2023 připravenost při střežení rozvodny společností ČEZ Distribuce a ČEPS. Cvičení probíhalo od 11. do 17. 4. 2023 a zapojilo se do něj 70 příslušníků Armády ČR včetně 60 příslušníků Aktivní zálohy KVV Plzeň.

Hlavním cílem cvičení SAFEGUARD Chrást 2023 bylo prověření připravenosti pěší roty Aktivní zálohy a štábu Krajského vojenského velitelství (KVV) Plzeň k plnění úkolů zajišťování teritoriální ochrany a obrany při střežení stanoveného objektu, konkrétně rozvodny Chrást. Dalším cílem bylo ověření součinnosti Armády České republiky s ČEPS, ČEZ Distribuce a složkami Integrovaného záchranného systému (IZS) Plzeňského kraje. Vojáci cvičně kontrolovali vozidla vjíždějící do objektu a osoby vstupující do objektu a procvičovali reakce na mimořádné situace.

„Jsme součástí kritické infrastruktury státu a naším hlavním cílem je zajistit spolehlivé dodávky elektřiny našim zákazníkům. Každé takovéto cvičení prověřuje nejen interní systémy, ale i spolupráci mezi všemi zainteresovanými subjekty. Je zároveň skvělou prevencí, jak zabezpečit základní životní potřeby obyvatelstva i zdraví osob,” říká bezpečnostní ředitel ČEZ Distribuce Radomír Valica.

„Cvičení typu SAFEGUARD pořádáme ve spolupráci s Armádou ČR, složkami IZS i dalšími partnery již řadu let. Také v případě SAFEGUARD Chrást 2023 mohu s radostí konstatovat, že jsme si potvrdili výbornou součinnost při střežení objektu kritické infrastruktury a řešení mimořádných situací,“ říká Martin Bílek, ředitel sekce Bezpečnost ČEPS, a.s.

„Cílem cvičení SAFEGUARD Chrást 2023 bylo zdokonalit a prověřit činnost jednotky pěší roty AZ KVV Plzeň v ochraně a obraně objektu kritické infrastruktury. Dále cvičení prověřilo spolupráci mezi jednotkou pěší roty AZ KVV Plzeň s jednotkami IZS, respektive PČR a HZS, Plzeňského kraje,“ uvádí ředitel KVV Plzeň plk. gšt. Milan Sklenář.