31. 10. 2022

ČEZ dokončil většinu plánovaných prací na obou odstavených blocích JE Dukovany

Energetici dokončili většinu plánovaných prací na druhém a třetím výrobním bloku Jaderné elektrárny Dukovany. Během prodlouženého víkendu zavezli palivo do reaktoru třetího výrobního bloku a připravují opětovnou montáž reaktoru. Druhý výrobní blok je po dokončené opravě ucpávky hlavní uzavírací armatury připraven k opětovnému spuštění.

Druhý výrobní blok energetici odstavili 15. října pro kontrolu a opravu ucpávky jedné z dvanácti uzavíracích armatur. Energetici museli blok nejdříve bezpečně odstavit a vychladit. Následná kontrola potvrdila závadu těsnění ucpávkového systému armatury, kterou technici opravili. Po kontrolách a zkouškách zařízení je blok připraven k opětovnému uvedení do provozu. K tomu by mělo dojít v následujících dnech.

 „Čekají nás ještě důležité zkoušky a testy zařízení, které provádíme standardně před každým uvedením zařízení do provozu a až poté budeme moci prohlásit odstávku za úspěšně ukončenou,“ popisuje přípravu „najetí“ výrobního bloku Roman Havlín, ředitel Jaderné elektrárny Dukovany.

 Také na třetím výrobním bloku, který energetici odstavili 30. října pro výměnu části paliva za čerstvé a pravidelnou údržbu zařízení, se blíží jeho opětovné spuštění. Během uplynulého měsíce energetici dokončili všechny servisní a údržbové práce a také většinu ze 47 plánovaných technických a investičních modernizačních akcí.

 Termín ukončení odstávky a opětovné zahájení výroby třetího výrobního bloku upřesní ČEZ v návaznosti na průběh prací plánovaných činností a na výsledky kontrol a testů.