29. 10. 2018

ČEZ Energo vybuduje v Šumperku další kogenerační jednotky, umožní dlouhodobě stabilizovat ceny tepla

Další dvě kogenerační jednotky v systému CZT, provozovaném šumperskou společností SATEZA, která dodává teplo a teplou vodu do šumperských domácností, škol i firem, vybuduje ČEZ Energo ze skupiny ČEZ ESCO. Ta ponese jako investor také všechny náklady na vybudování kogeneračních jednotek, z nichž každá bude mít výkon 1MWe, jež přispějí k dlouhodobé stabilizaci cen tepla pro koncové odběratele.

Levnější teplo vyrobené v kogeneračních jednotkách umožní snížit produkci plynových kotlů, což přinese snížení nákladů pro Satezu a globálně také úlevu pro životní prostředí. V kogenerační jednotce se totiž vyrábí zároveň teplo i elektřina: zatímco v klasických elektrárnách se teplo vznikající při výrobě elektřiny vypouští bez užitku do okolí, kogenerační jednotka uvolněné teplo využívá k vytápění nebo přípravě teplé vody. Šetří tím palivo i peníze a navíc garantuje vysokou účinnost využití energie, která přesahuje 90 procent.

ČEZ Energo už v Šumperku pro Satezu jednu kogenerační jednotku vybudovalo. „Máme   s jejím provozem velmi dobré zkušenosti. V době rostoucích cen plynu a elektrické energie stabilizovala naše výrobní náklady a přinesla další zvýšení spolehlivosti dodávek tepla. Proto jsme se rozhodli ve spolupráci s ČEZ Energo a městskou společností PMŠ výrobu tepla v Šumperku prostřednictvím kogenerace ještě rozšířit. Důležité také je, že to pro nás nebude znamenat žádné náklady, celou investici hradí dodavatel,“ vysvětlil ředitel Satezy Roman Macek.

 

Elektřina vyrobená v kogeneračních jednotkách půjde vedle vlastní spotřeby přímo do distribuční sítě ČEZ Distribuce. „Zákazníkovi díky tomu můžeme dodat levnější teplo, město navíc získá peníze z nájmu, který budeme Podnikům města Šumperka platit 15 let,“ vysvětlil ekonomický systém fungování kogeneračních jednotek generální ředitel ČEZ Energo David Bauer.

Společnost ČEZ Energo provozuje v Česku celkem 118 kogeneračních jednotek s celkovým instalovaným elektrickým výkonem 95 MWe a tepelným výkonem přesahujícím 195 MWt.

Vladislav Sobol, mluvčí Skupiny ČEZ

ČEZ ESCO (Energy Service Company), je dceřiná společnost ČEZ, která komplexně pokrývá energetické potřeby firem, obcí a institucí všech velikostí. Zajišťuje dodávky elektřiny, plynu a tepla, energetické audity a energetické poradenství, výstavbu elektrických zařízení, kogeneračních jednotek a střešních fotovoltaických elektráren. Pro řadu zákazníků také jejich energetická zařízení provozuje a poskytuje služby týkající se údržby a servisu. ČEZ ESCO je také dodavatelem služeb souvisejících s veřejnou a firemní elektromobilitou. Do ČEZ ESCO patří kromě ČEZ Energo a EVČ také firmy AirPlus, AZ KLIMA, ČEZ Bytové domy, ČEZ Energetické služby, ČEZ LDS, ČEZ Solární, Easy Power, Energocentrum Vítkovice, ENESA,  Hormen, KART a ČEZ Slovensko.

Více na: www.cezesco.cz

 

SATEZA je od roku 1996 provozovatelem tepelného hospodářství v Šumperku. Soustavu centrálního zásobování teplem tvoří 11 blokových zdrojů a 13,6 km primární teplovodní sítě. Jako palivo slouží především zemní plyn a částečně odpadní teplo z bioplynové stanice. Kromě toho Sateza provozuje v Šumperku několik domovních kotelen, a také tepelná hospodářství v Hanušovicích, v Jeseníku, ve Velkých Losinách a Loučné nad Desnou.

Více na: www.sateza.cz