29. 11. 2023

ČEZ ESCO a developer CTP po celém Česku vybudují desítky megawattů výkonu fotovoltaik na střechách hal

ČEZ ESCO a CTP, největší developer a vlastník zaměřený na udržitelnou výstavbu průmyslově-logistických nemovitostí v České republice, zahájili strategickou spolupráci v oblasti moderní energetiky a obnovitelných zdrojů. CTP chce ve spolupráci s ČEZ ESCO v následujících letech osadit střechy vybraných CTParků fotovoltaickými elektrárnami. První společnou fotovoltaiku o výkonu 2 MW již vybudovali v CTPark Prague East v Nupakách u Prahy na střechách hal, ve kterém sídlí logistická společnost Raben. V současné době probíhá zkušební provoz této střešní fotovoltaiky. Nové elektrárny se staví také v CTParcích v Chrášťanech u Prahy, Hradci Králové, Brně, Ostravě nebo v Cerhovicích u Hořovic. Společnosti zvažují rozšíření spolupráce i na další oblasti moderní energetiky.

„Budování fotovoltaických elektráren je nedílnou součástí dlouhodobé a komplexní iniciativy udržitelnosti našich CTParků, které koncipujeme jako energeticky nezávislé. Neustále se snažíme hledat a následně i aplikovat nová a efektivnější řešení, která přispějí k vyšší kvalitě a nižší energetické náročnosti našich budov. Činíme tak v souladu s naším dlouhodobým solárním plánem, v rámci kterého chceme do roku 2030 vybudovat jen v České republice kumulovaný instalovaný výkon 250 až 300 MWp. Je skvělé, že můžeme spolupracovat s takto zkušeným a silným partnerem, jako je ČEZ ESCO a společně nejen realizovat FVE, ale také přicházet s novými a inovativními řešeními. Rovněž jsem velmi rád, že naši klienti, jako je společnost Raben, plně podporují tyto iniciativy, díky kterým můžeme společně snižovat uhlíkovou stopu a celkové náklady na provoz,“ říká Jakub Kodr, obchodní ředitel a jednatel CTP CZ.

„Naše spolupráce s CTP je důkazem toho, že významní hráči na trhu jasně vidí ekonomické i ekologické výhody fotovoltaických elektráren. Fotovoltaiky dokážou pomoct českému průmyslu nejen snížit účty za energie, ale také naplnit klimatické závazky, které jsou v případě CTP mimořádně ambiciózní. ČEZ ESCO díky svým zkušenostem a šířce služeb dokáže nabídnout CTP dodávku na klíč od vyprojektování elektrárny přes její instalaci a připojení až po její servis. Bavíme se také o dalších možnostech spolupráce – například v oblasti elektromobility nebo projektů energetických úspor EPC,“ říká generální ředitel ČEZ ESCO Kamil Čermák.

V rámci spolupráce začne jako první fungovat fotovoltaická elektrárna o výkonu 2 MW v CTParku Prague East v Nupakách u Prahy, jejíž výstavba je dokončena a nyní probíhá zkušební provoz. Elektrárna v Nupakách vznikla na střechách logistických budov na ploše přes 8 422 metrů čtverečních a ročně vyrobí 1,94 GWh bezemisní elektřiny – to odpovídá spotřebě více než 550 běžných domácností. Za rok ušetří tato fotovoltaika 964 tun emisí CO2. Vyrobená elektrická energie z FVE bude spotřebována lokálně v rámci areálu CTP. Haly, na kterých je fotovoltaická elektrárna umístěna, využívá nadnárodní logistická společnost Raben, která má sama velmi ambiciózní klimatické cíle. 

„Naší dlouhodobou vizí je co nejrychlejší snižování uhlíkové stopy a klimatických dopadů našeho byznysu. Uvědomujeme si, že odvětví logistiky je značně energeticky a surovinově náročné. Do roku 2025 proto chceme mimo jiné snížit emise CO2 z provozu našich administrativních prostorů o 30 procent a emise z nákladní dopravy o 10 procent. Zelená elektřina dodávaná fotovoltaickými elektrárnami do tohoto konceptu dobře zapadá,“ říká George King, Lease & Facility manažer pro ČR a SR společnosti Raben Group.

Letos již byly zahájeny výstavby dalších fotovoltaických elektráren, na kterých spolupracují ČEZ ESCO a CTP.

Místo

Plocha osazená panely (m2)

Plánovaný výkon (kWp)

Plánovaná výroba (MWh rok)

Úspora emisí (rok)

CTPark Prague East (Nupaky)

26 300

2006

1941

964

CTPark Prague West (Chrášťany)

13 200

898

869

431

CTPark Cerhovice II

20 400

822

796

395

CTPark Hradec Králové, fáze I

5 200

350

339

168

CTPark Hradec Králové, fáze II

7 060

309

299

148

CTPark Ostrava–O23

47 724

2510

2429

1206

CTPark Brno

16 500

1154

1117

554

CTPark Brno (Černovické terasy II)

18 330

1289

1248

620

celkem

154 714

9 338

9 038

4 486

CTP je největším evropským vlastníkem, developerem a správcem logistických a průmyslových nemovitostí podle hrubé pronajímatelné plochy, který k 31. březnu 2023 vlastnil 11 milionu metrů čtverečních hrubé pronajímatelné plochy (GLA) v 10 zemích. Společnost CTP certifikuje všechny nové budovy dle standardu BREEAM jako "Very Good" nebo lepší, a získala hodnocení "Low-Risk" ESG od společnosti Sustainalytics, což podtrhuje její závazek být udržitelným podnikem. Další informace naleznete na webových stránkách společnosti CTP: www.ctp.eu.

Raben Logistics Czech nabízí komplexní logistické služby na míru pro malé, střední a velké podniky a všechna průmyslová odvětví. Poskytuje služby v oblasti vnitrostátní a mezinárodní přepravy, smluvní logistiky, celovozové a kombinované přepravy, logistiky čerstvých potravin a letecké a námořní přepravy. Nedílnou součástí nabídky je široká škála služeb přidané hodnoty (VAS) a komplexní celní služby. V deseti tuzemských pobočkách Raben zaměstnává 541 lidí. Rozloha jeho skladových ploch dosahuje 120 tis. metrů čtverečních. Více na https://ceskarepublika.raben-group.com

ČEZ ESCO je předním českým expertem na úsporná energetická řešení, dodavatel bezemisní a zelené energie a partner českého průmyslu a veřejné správy na cestě k dekarbonizaci a udržitelnosti. Zajišťuje komplexní řešení energetických potřeb – od instalace decentrálních ekologických zdrojů včetně bateriových úložišť, přes firemní elektromobilitu na klíč až po projekty energetických úspor a komplexní dodávky technického zabezpečení budov (TZB). ČEZ ESCO chce do roku 2030 postavit nebo provozovat pro potřeby svých zákazníků fotovoltaické elektrárny o celkovém instalovaném výkonu 300 MW. Půjde o instalace převážně na střechách, carportech a ve výrobních areálech zákazníků. Ambicí celé Skupiny ČEZ je do roku 2030 vybudovat kapacitu 6000 MW v nových obnovitelných zdrojích. Mezi dcery ČEZ ESCO patří společnosti firmy AirPlus, AZ KLIMA, CAPEXUS, ČEZ Energetické služby, ČEZ ENERGO, Domat Control System, EP Rožnov, ENESA, ESCO SLOVENSKO, HORMEN a KART. Více na www.cezesco.cz.