7. 4. 2017

ČEZ ESCO posílila energetickou bezpečnost SPOLCHEMIE

ČEZ ESCO dokončila významnou zakázku za 45 milionů korun. Pro jeden z předních podniků českého chemického průmyslu vybudovala nové napájení závodu na hladině velmi vysokého napětí. Zakázku realizovala společnost ČEZ Energetické služby, dceřiná firma ČEZ ESCO

DE„Zákazník si potřeboval zajistit co nejspolehlivější dodávku elektrické energie pro napájení závodu, snížit ztráty na transformaci elektřiny z velmi vysokého na vysoké napětí a zároveň výrazně omezit poruchovost trafostanice a riziko neplánovaných odstávek,“ říká Michal Pastušek, generální ředitel ČEZ Energetické služby. „Nabídli jsme mu řešení na klíč od návrhu přes vypracování dokumentace až po provedení a odzkoušení díla.“

ČEZ ESCO tak pro Spolek pro chemickou a hutní výrobu – SPOLCHEMII postavila novou venkovní rozvodnu na hladině velmi vysokého napětí 110 kilovoltů, transformátor měnící napětí ze 110 na 10 kilovoltů a rozvodnu vysokého napětí na hladině 10 kilovoltů.

V rozvodně 110 kV bylo doplněno kompaktní pole, které přes nově instalovaný transformátor 110/10kV napájí rozvodnu vysokého napětí 10 kV, na níž jsou napojeny všechny provozy Spolchemie, vyjma provozu nové elektrolýzy.

Nově instalovaná rozvodna vysokého napětí na hladině 10kV se skládá ze zapouzdřených, plynem SF6 izolovaných 12 polí. Součástí díla byla i montáž a zprovoznění kompenzačního rozvaděče 10kV a doplnění části řídicího systému, který ovládá a monitoruje vše pro napájení distribuce elektrické energie ve SPOLCHEMII.

D„Důvodem realizace byl především přechod na modernější a spolehlivější systémy napájení našeho areálu z 35 kV na 110 kV a snížení ztrát při přenosu a transformaci elektrické energie, včetně vytvoření dostatečné kapacity pro další rozvoj výrob v areálu,“ doplňuje důvody investice generální ředitel SPOLCHEMIE Daniel Tamchyna.

V současné době končí zkušební provoz a dílo se poté předá do stálého provozu.

O ČEZ ESCO

ČEZ ESCO (Energy Services Company) komplexně pokrývá energetické potřeby firem, obcí a institucí všech velikostí, zajišťuje dodávky komodit, energetické audity a energetické poradenství, externí dodávky tepla a elektřiny, outsourcing provozu zákazníkových elektrických zařízení nebo přímou výstavbu kogeneračních jednotek a instalací fotovoltaických elektráren. Do ČEZ ESCO patří firmy AZ KLIMA, ČEZ Energetické služby, ČEZ ENERGO, ČEZ LDS, ČEZ Solární, ENESA a EVČ.

O SPOLCHEMII

SPOLCHEMIE - Spolek pro chemickou a hutní výrobu, a. s., je přední evropský výrobce umělých pryskyřic, hydroxidů a inovativních chlorovaných derivátů se 160ti letou historií. Dlouhodobý úspěch a stabilita SPOLCHEMIE stojí na plně integrované výrobě, inovacích a vlastním výzkumu a vývoji, díky nimž společnost vlastní řadu patentů a certifikátů. S více než 800 zaměstnanci je společnost jedním z největších zaměstnavatelů regionu. Provozy SPOLCHEMIE v posledních letech prochází výraznou modernizací.