16. 4. 2019

Produkty a služby
ČEZ ESCO
Životní prostředí a obnovitelné zdroje
Ekonomické a finanční zprávy

ČEZ ESCO provede kompletní opravu obřího kotle pro TAMEH Czech, energetiku huti ArcelorMittal Ostrava.

Společnost ČEZ Energetické služby, dcera ČEZ ESCO, získala zakázku na opravu kotle K11, který zajišťuje dodávky páry pro huť ArcelorMittal Ostrava. Oprava parního kotle o výkonu 230 tun páry za hodinu umožní jeho fungování po řadu dalších let. Zakázka za téměř 180 milionů korun vzešla ze čtyřkolového výběrového řízení a je jednou z největších oprav společnosti v poslední době.

Kotel je v majetku společnosti TAMEH Czech, která je společným podnikem skupiny ArcelorMittal a polské energetické skupiny Tauron a provozuje celé energetické hospodářství v areálu ostravské huti ArcelorMittal.

„Výběrového řízení se účastnilo sedm uchazečů, bylo náročné a velmi nás těší, že jsme uspěli.,“ říká ředitel pro průmysl ČEZ ESCO Michal Židek. „Rekonstrukce kotle je rozdělena na dvě etapy. Hlavní část a nejrozsáhlejší opravy proběhnou v letošním roce. Druhá etapa se uskuteční v polovině roku 2020 a zahrnuje zejména rekonstrukci elektro zařízení kotle.“  

„Jedná se o jednu z největších oprav společnosti za poslední dobu. Renovuje se tlakový celek kotle, hořákové systémy, mlýnský okruh, elektrostatické filtry, plynové hospodářství kotle, oblast elektro i systém kontinuálního měření vod a par,“

uvedla Kristina Červenková, generální ředitelka koncernu TAMEH Holding.

Investice ve výši 180 milionů zajistí bezpečnost a spolehlivost provozu i efektivnější řízení spalování vysokopecního a koksárenského plynu. Tím dojde ke snížení nutnosti spalovat vysokopecní plyn na komínkových hořácích (flérách) bez dalšího využití. Důležitou součástí zakázky je oprava elektrostatických filtrů kotle, které firmě umožní nadále bez problémů plnit požadavky ekologické legislativy.

 

 

„Jde o jednu z největších zakázek, kterou jsme v poslední době v sektoru průmyslové energetiky získali,“

říká Michal Slíva, ředitel pro tepelnou energetiku v ČEZ Energetické služby.

Jak je u nás pravidlem, klient se nemusí o nic starat. Celou opravu zajistíme na klíč – od zpracování projektu, zajištění dodávek až po uvedení do provozu a předání díla klientovi.

Parní kotel K11 o výkonu 230 t/h provozuje Tameh Czech od roku 1996. Spaluje nejen černé uhlí, ale také produkty jednotlivých závodů prvovýroby ostravské huti ArcelorMittal, zejména vysokopecní a koksárenský plyn. Kotel K11 za dobu svého provozu prošel několika rekonstrukcemi. Poslední větší oprava proběhla v roce 2010.

O ČEZ ESCO

ČEZ ESCO (Energy Service Company), dceřiná společnost ČEZ, která komplexně pokrývá energetické potřeby firem, obcí a institucí všech velikostí. Zajišťuje dodávky elektřiny, plynu a tepla, energetický management, energetické audity a energetické poradenství, výstavbu elektrických zařízení, kogeneračních jednotek a střešních fotovoltaických elektráren. Má na českém trhu rovněž největší podíl v oblasti instalace energeticky úsporných opatření, vzduchotechnických zařízení a klimatizace. Pro řadu zákazníků také jejich energetická zařízení provozuje a poskytuje služby týkající se údržby a servisu. ČEZ ESCO je i dodavatelem služeb souvisejících s veřejnou a firemní elektromobilitou. ČEZ ESCO má téměř 2000 zaměstnanců.

ArcelorMittal Ostrava, a. s.

patří do největší světové ocelářské a těžařské skupiny ArcelorMittal. Ročně vyrábí více než 2 miliony tun oceli, která se uplatňuje zejména ve stavebnictví a strojírenství. Je největším výrobcem silničních svodidel a trubek v Česku. Kromě tuzemského trhu dodává své výrobky do více než 40 zemí světa. ArcelorMittal má v Moravskoslezském kraji 6500 zaměstnanců. Průměrný měsíční výdělek v roce 2018 činil 39 180 korun. Díky nadstandardní ekologizaci vyrábí společnost své výrobky s minimálním možným dopadem na životní prostředí. Jediným akcionářem je ArcelorMittal S.A.