13. 12. 2023

ČEZ ESCO vybuduje nové osvětlení v Chrudimi. Spotřebuje o 74 % méně elektrické energie

Společnost ČEZ ESCO vymění pouliční osvětlení ve východočeské Chrudimi. Nainstaluje celkem 1 046 nových moderních lamp, které kromě městské kasy uleví i životnímu prostředí díky výrazně nižší spotřebě energie. Jde o letošní největší zakázku na výměnu veřejného osvětlení u ČEZ ESCO. Realizuje ji dceřiná společnost ČEZ Energetické služby. Projekt je z většiny financován z Národního plánu obnovy.

*ČEZ ESCO v Chrudimi vymění 1 046 svítidel

* Úspora elektrické energie díky LED diodám dosahuje 74 %

* Podobné projekty chystají i další města

Instalovaný výkon svítidel díky technologii moderních LED diod klesne z původních 104 kW na čtvrtinu na 27 kW při zachování světelnosti veřejných prostranství a ulic. Výměna světel bude dokončena v srpnu 2024.

„Nový systém osvětlení ušetří městskému rozpočtu několik milionů korun ročně. Díky výměně dosluhujících, zejména sodíkových výbojek za technologicky pokročilejší světelné zdroje snížíme náklady na energie o více než 70 procent. Nová svítidla pomohou omezit i množství světelného smogu ve městě a jeho okolí,“ říká starosta Chrudimi František Pilný.

„Nejen firmy, ale i města a obce modernizují svá energetická řešení a služby. Snižují tím svoji energetickou náročnost a klesá také jejich uhlíková stopa. Jsme proto rádi, že Chrudim i další města v ČR jdou touto udržitelnou cestou společně s námi,“ dodává René Krečmer, ředitel pro osvětlení v ČEZ Energetické služby. 

Projekt je financován z Národního plánu obnovy. ČEZ ESCO pro obce nabízí také možnost financování prostřednictvím projektu Osvětlení za korunu. Projekt Osvětlení za korunu je založený na tom, že obce a města si svítidla nekupují, ale pronajímají. ČEZ Energetické služby hradí všechny náklady z úspor, které přináší výměna starého drahého systému za nový, moderní a úsporný. Životnost dodávaných svítidel je 80-100 tisíc hodin, což je při běžném provozu osvětlovací soustavy 20-25 let. 

ČEZ ESCO je předním českým expertem na úsporná energetická řešení, dodavatel bezemisní a zelené a partner českého průmyslu a veřejné správy na cestě k dekarbonizaci a udržitelnosti. Zajišťuje komplexní řešení energetických potřeb – od instalace decentrálních ekologických zdrojů včetně bateriových úložišť, přes firemní elektromobilitu na klíč až po projekty energetických úspor a komplexní dodávky technického zabezpečení budov (TZB). ČEZ ESCO chce do roku 2030 postavit nebo provozovat pro potřeby svých zákazníků fotovoltaické elektrárny o celkovém instalovaném výkonu 300 MW. Půjde o instalace převážně na střechách, carportech a ve výrobních areálech zákazníků. Ambicí celé Skupiny ČEZ je do roku 2030 vybudovat 6000 MW  v nových obnovitelných zdrojích. Mezi dcery ČEZ ESCO patří společnosti firmy AirPlus, AZ KLIMA, CAPEXUS, ČEZ Energetické služby, ČEZ ENERGO, Domat Control System, EP Rožnov, ENESA, ESCO SLOVENSKO, HORMEN a KART. 

ČEZ Energetické služby jsou dodavatelem energetických staveb, rekonstrukcí a projektů energetických úspor, realizují rozsáhlejší energetické celky ve všech oblastech vč. výstavby kotelen, lokálních výtopen, výměníkových stanic, kogeneračních jednotek, systémů CZT a všech zařízení pro tepelnou energetiku a elektroenergetiku vč. rozvoden. Realizují také výstavbu, rekonstrukce a další navazující komplexní služby veřejného osvětlení pro města a obce, dlouhodobé provozování veřejného osvětlení vč. zpracování studií a projektů  řešení veřejného osvětlení podle individuálních potřeb jednotlivých měst a obcí.