2. 4. 2019

ČEZ ESCO

ČEZ ESCO zajistí modernizaci kompresorovny pro Energetiku Třinec

Ostravská dcera ČEZ ESCO, společnost ČEZ Energetické služby, zahájila modernizaci hlavní kompresorovny Energetiky Třinec, ve které se vyrábí stlačený vzduch pro Třinecké železárny. „Jde o jednu z největších akcí na poli stlačeného vzduchu za posledních několik let,“ popsal ředitel společnosti Energetika Třinec Petr Matuszek zakázku, která výrazně zefektivní chod firmy.

Pro ESCO jde o zajímavou výzvu, turbokompresory švédského výrobce Atlas Copco totiž musí nainstalovat za plného provozu, aby nedošlo k omezení dodávek stlačeného vzduchu a nebyla ohrožena výroba železáren.

„V úvodní fázi budeme pracovat na instalaci prvního kompresoru a teprve po nich budou následovat další dva. I tak to bude logistický oříšek, na řešení podobných případů jsou ovšem naši odborníci zvyklí,“

dodal generální ředitel společnosti ČEZ Energetické služby Michal Pastušek.

Během půldruhého roku zajistí ESCO pod Beskydami modernizaci zdrojů stlačeného vzduchu pro jednu ze dvou firemních kompresoroven, což přinese zhruba třicetiprocentní zvýšení energetické účinnosti. Hodnota zakázky přesahuje 45 milionů korun, 30 procenty uznatelných nákladů přispěje Evropská unie.

Právě zvýšení energetické účinnosti byl jeden z důvodů, proč se třinečtí energetici do tak rozsáhlé modernizace pustili.

Tato investice se nám vrátí zhruba do 5 let a současně díky snížení energetické náročnosti jde o významný příspěvek ke zlepšení životního prostředí. Snížení zatížení životního prostředí je jeden ze strategických cílů společnosti,“

řekl ředitel Energetiky Třinec Petr Matuszek.

Náklady budou proplaceny Ministerstvem průmyslu a obchodu v rámci operačního programu Podnikání a inovace.