15. 1. 2024

ČEZ Prodej rozesílá plány zálohy na rok 2024: většině zákazníků zůstanou stejné jako loni

Společnost ČEZ Prodej začala rozesílat informace o nastavení záloh v roce 2024 stovkám tisíc svých zákazníků. Pro většinu domácností zůstanou na obdobné výši jako loni. Potvrdil se tak odhad, že snížení obchodní části ceny od 1. ledna vykompenzuje nárůst regulované složky po skončení vládních cenových stropů. Celkem ČEZ Prodej obešle v následujících dnech téměř dva miliony zákazníků.

Tento týden začala společnost ČEZ Prodej s rozesílkou téměř 2 milionů e-mailů, SMS zpráv a dopisů s informacemi o nastavení záloh za elektřinu a plyn v letošním roce. U tří čtvrtin domácností zůstávají zálohy stejné.

„Potvrzují se naše loňské odhady, že i přes nárůst regulované složky ceny energií, bude většina zákazníků letos platit stejně nebo dokonce o něco méně než loni. Výrazné snížení obchodní části ceny totiž vykompenzuje růst u regulované složky. Říkali jsme, že zhruba 40 % zákazníků se platby za elektřinu v průměru o pár procent sníží a u plynu půjde cena dolů většině zákazníků. Plány záloh, které nyní zákazníkům rozesíláme, těmto odhadům odpovídají – u dvou pětin zákazníků zálohy ukazují, že domácnost letos může mít i při udržení dosavadních záloh dokonce přeplatek,“ uvedl generální ředitel ČEZ Prodej Tomáš Kadlec.

Zbylé zákazníky, kterým by mohly platby růst, ČEZ Prodej vyzývá k provedení samoodečtu, aby mohly být zálohy nastaveny co nejpřesněji. Po zadání údajů do aplikace MŮJ ČEZ dostane zákazník informaci o ideálním nastavení záloh pro své odběrné místo a zároveň si je může rovnou v aplikaci jednoduše přenastavit. K samoodečtům také ČEZ Prodej vyzývá nové zákazníky, nebo domácnosti s novým elektroměrem, u kterých nemá k dispozici dostatečnou historii odečtů.

Pravidelné zadávání samoodečtů ale doporučuje všem zákazníkům: v aplikaci MŮJ ČEZ totiž pak uživatelé mohou sledovat vývoj své spotřeby v čase a případně také reagovat úpravou nastavení záloh na doporučenou výši.

Od 1. ledna 2024 snížil ČEZ Prodej cenu obchodní složky elektřiny u nefixovaného produktu o více než 20 % oproti současnému stropu. Cena ve výši 3 960 Kč/MWh (bez DPH) je tak jednou z nejnižších, za kterou si zákazník na trhu může produkt na dobu neurčitou sjednat. U plynu se ceny od ledna snížila o téměř 30 % pod strop. Také v nabídce plynu na dobu neurčitou se ČEZ Prodej drží s nabídkovou cenou 1 790 Kč/MWh bez DPH na předních příčkách nejvýhodnějších produktů. Levnější obchodní složka ceny energií tak u většiny zákazníků vykompenzovala nárůst regulované složky.