2. 10. 2020

ČEZ Teplárenská investovala v Janských Lázních 117 milionů korun. Nové potrubí šetří peníze i životní prostředí.

Janské Lázně 2. října 2020 – Po roce a půl utichl v Janských Lázních stavební ruch a město se nyní na začátku nové topné sezony může těšit na spolehlivější dodávky tepla a teplé vody. Společnost ČEZ Teplárenská zde totiž dokončila investiční akci, kdy původní parní rozvody nahradila horkovodními. Stavební práce trvaly od dubna 2019 do září 2020. Celková investice byla vyčíslena cca na 117 milionů korun.

Společnost ČEZ Teplárenská v Janských Lázních provedla konverzi z páry na horkou vodu – laicky řečeno v nových trubkách bude místo páry proudit horká voda. Přechod z páry na horkou vodu znamená snížení ztrát tepelné energie, což vede k nižší spotřebě paliva, snížení emisí a zlepšení životního prostředí. „Komfortní dodávka tepla bez starostí, s co nejmenším dopadem na životní prostředí byla naší prioritou,“ řekl Jan Nechvátal, generální ředitel ČEZ Teplárenská, a.s. „A pozitivní dopad na životní prostředí bude opravdu znát. Dojde ke snížení produkce emisí CO2 o 3 800 tun za rok,“ dodal Jan nechvátal.

Celková investice dosáhla bezmála 117 mil. Kč, dodavatelem akce byla společnost ENESA a.s., člen ČEZ ESCO. Projekt byl spolufinancován z prostředků EU Operačním programem Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, program podpory Úspory energie v SZT prostřednictvím MPO ČR.

Stavba byla rozdělena do ucelených částí, rekonstrukce záložní parní plynové kotelny, výstavby hlavní výměníkové stanice pára/horká voda, nových trubních rozvodů a úpravy či rekonstrukce odběratelských předávacích stanic jednotlivých zákazníků. V některých částech města probíhaly v souběhu za sebou i rekonstrukce kanalizace a případně vodovodu, Město Janské Lázně využilo tento čas k rekonstrukci chodníků a veřejného osvětlení a Údržba silnic Královéhradeckého kraje realizovala v průběhu roku 2019 a 2020 rekonstrukci páteřní komunikace města.

„Jsem rád, že naše spolupráce s ČEZ Teplárenskou, zhotovitelem stavby společností ENESA a dalšími subjekty zapojenými do této akce probíhala bez problémů a celá investiční akce byla dokončena v termínu. Občané a lázeňští hosté se tak opět mohou těšit z krásně upravených veřejných prostranství,“ uvedl Jiří Hradecký, starosta Janských Lázní.

 

„Jsme specialistou na energetické úspory a zakázka v Janských Lázních je jednou z největších v poslední době. Jsme rádi, že se vše podařilo zvládnout ještě před topnou sezonou, a lidé se tak už letos v zimě budou moct spolehnout na moderní energetickou síť, která jim zajistí bezproblémové dodávky tepla a teplé vody,“ říká generální ředitel ENESA Milan Dorko.

 

 

Stavbou byla dotčena „jižní“ část města, celková délka potrubních rozvodů, které byly vyměněny je více jak 4 km. Investiční akce byla rozložena do dvou let. V roce 2019 bylo realizováno 8 etap a v roce 2020 9 etap. Rozdělení stavby mělo svou logickou posloupnost a jejím účelem bylo především maximálně zabezpečit dodávky tepla zákazníkům v době realizace buď ze stávajícího parovodu, nebo již z nového horkovodu. Zároveň došlo i k umístění dvou záložních zdrojů tepla, a to pro objekt Vesna a Výměníkovou stanici 89. Realizace se přímo dotkla 42 objektů, z toho bylo 16 Státních léčebných lázní Jánské Lázně, 5 města Janské Lázně a 21 ostatních vlastníků.

 

ČEZ Teplárenská, a.s., provozní jednotka Poříčí zastřešuje ve východních Čechách dodávkami tepla oblast Trutnovska. Tedy Trutnov, Poříčí, Úpici, Radvanice, Mladé Buky, Kalnou Vodu, Svobodu nad Úpou, Lhotu, Bohuslavice, Suchovršice, Janské Lázně a Maršov. Dále pak zásobuje teplem Dvůr Králové a Vrchlabí. Kromě odběratelů v podobě různých firem a společností se celkem jedná o 15 600 domácností.

 

Všeobecné informace o ČEZ Teplárenské najdete na webových stránkách www.cezteplarenska.cz.