26. 9. 2019

ČEZ uzavřel partnerství s americkou firmou NuScale. Společně přezkoumají možnosti malých modulárních reaktorů.

Společnosti ČEZ a NuScale podepsaly dohodu o porozumění (memorandum of understanding) v oblasti malých modulárních reaktorů. Firmy budou sdílet technické poznatky a detailně posoudí možnost jejich uplatnění v České republice. NuScale patří ve vývoji malých modulárních reaktorů mezi světové lídry. Její projekt aktuálně prochází náročným licencováním ve Spojených státech, kdy první komerční reaktor chce firma spustit v roce 2027 v Idahu. ČEZ se již malým modulárním reaktorům řadu let intenzivně věnuje, a to prostřednictvím své dceřiné firmy ÚJV Řež.

Relativně malé, snadněji přepravitelné a vysoce bezpečné energetické zdroje o výkonu jednotek, desítek, maximálně nižších stovek megawattů. Tedy řádově menší než například současné bloky Jaderných elektráren Dukovany nebo Temelín. Tak vypadají malé modulární reaktory. Výhodou je jejich předpokládaná sériová výroba a montáž přímo ve výrobních závodech.  Zároveň je možné soustředit větší počet modulů v jedné lokalitě. V tom případě by mohly představovat alternativu stávajících jaderných bloků třetí a navazující čtvrté generace.

„Na nová řešení a technologie se orientujeme dlouhodobě. Malými modulárními reaktory se už zabýváme, především v ÚJV Řež. Do budoucna mohou být významnou alternativou, kterou nemůžeme opomíjet. Partnerství s NuScale je pro nás proto logickým krokem,“ vysvětluje předseda představenstva a generální ředitel ČEZ Daniel Beneš.

„Chceme trendy nastavovat, ne je pouze sledovat. Prioritou naší vlády je podpora inovací a malé modulární reaktory mohou být budoucností jaderné energetiky. Jsem velice rád, že se ČEZ do jejich vývoje intenzivně zapojuje. Česká jaderná energetika byla vždy na špici a rozvoj malých modulárních reaktorů ve spolupráci s NuScale tuto pozici potvrzuje,“ říká vicepremiér a ministr průmyslu České republiky Karel Havlíček. 

Ve Spojených státech aktuálně prochází projekt modulární jaderné elektrárny společnost NuScale Power mimořádně náročným licenčním řízením. Tento krok je posledním před možností komerčně toto zařízení na místním trhu nabízet a budovat. Firma očekává, že kompletní licenci získá v září příštího roku. Konkrétně firma ověřuje vlastnosti malého bloku - modulu založeného na lehkovodním tlakovodním reaktoru s elektrickým výkonem 60 MWe. Projekt předpokládá soustředění až dvanácti takových modulů do jedné elektrárny s instalovaným výkonem 720 MWe.

"Jsem přesvědčen, že díky jednoduchému designu a výsledným nižším nákladům mohou být malé modulární reaktory ideálním nástrojem, který společnosti ČEZ pomůže uspokojit rostoucí poptávku po nákladově efektivní a bezemisní energii," říká předseda představenstva a generální ředitel společnosti NuScale John Hopkins. „Tato dohoda zdůrazňuje také rychle rostoucí mezinárodní zájem o naši technologii a poskytne nám příležitost prozkoumat, jak nejlépe zavést náš projekt v Evropě v následujících letech,“ dodává John Hopkins.

Společnost ČEZ provozuje šest komerčních reaktorů v elektrárnách Dukovany a Temelín, které produkují přibližně třetinu veškeré elektřiny v České republice.  S důrazem na ochranu klimatu, udržitelný rozvoj a energetickou bezpečnost předpokládá, v souladu s plány státu, výstavbu jednoho až dvou nových jaderných bloků v lokalitě Dukovany a následně také doplnění či nahrazení stávající technologie novými bloky v Temelíně. V obou případech má k dispozici mimo jiné platná stanoviska posouzení vlivu nových bloků na životní prostředí (EIA). V případě nových bloků elektrárny Dukovany stanovisko EIA vydalo Ministerstvo životního prostředí stanovisko na konci srpna letošního roku. Stávající bloky hodlá ČEZ provozovat po dobu šedesát let, výzkumem a vývojem v oblasti jaderné energetiky se zabývá především prostřednictvím své dceřiné firmy ÚJV Řež, respektive Centra výzkumu Řež. Majoritním vlastníkem je stát. Více k jaderným aktivitám ČEZ zde: https://www.cez.cz/cs/o-cez/vyrobni-zdroje/jaderna-energetika/jaderna-energetika-v-ceske-republice

Společnost NuScale má centrálu v Portlandu v Oregonu a pobočky v dalších pěti severoamerických městech a také v Londýně ve Velké Británii. Dlouhodobě se zabývá právě technologií malých modulárních reaktorů. Majoritním vlastníkem v je společnost Fluor Corporation, globální inženýrská, dodavatelská a stavební firma s šedesátiletou historií v jaderné energetice.

Kontakty pro média:

Ing. Ladislav Kříž, manažer Útvaru komunikace, mluvčí Skupiny ČEZ

ladislav.kriz@cez.cz

+420 602 227 458

 

Diane Hughes, viceprezidentka NuScale pro marketing a komunikaci

dhughes@nuscalepower.com

(C) 503-270-9329