19. 1. 2024

ČEZ v Dukovanech odstavuje třetí výrobní blok pro plánovanou údržbu

ČEZ v Jaderné elektrárně Dukovany dnes zahájí letošní první odstávku reaktorového bloku pro pravidelnou údržbu, kontroly zařízení a výměnu části paliva za čerstvé. Operátoři Jaderné elektrárny Dukovany začnou přesně v poledne snižovat výkon reaktoru třetího výrobního bloku. Zbývající tři bloky elektrárny Dukovany jsou v provozu na nominálním výkonu.

 Bezemisní elektrickou energii přestane blok dodávat do sítě už dnes odpoledne. Od jeho spuštění v roce 1987 jde o 36. odstávku pro výměnu paliva. Od ledna 2023 přešly dukovanské bloky z jedenáctiměsíčních palivových kampaní na patnáctiměsíční.

 V následujících týdnech čeká energetiky zvládnutí celkem 15 tisíc pracovních úkolů. Hlavním úkolem techniků je zkontrolovat, ověřit a odzkoušet tisíce zařízení a komponent pro další několikaměsíční bezpečný a spolehlivý provoz bloku. „Vedle standardní údržby nás v rámci odstávky třetího bloku čeká také 54 technických a investičních akcí, které přispějí k další modernizaci části zařízení pro zajištění spolehlivosti v průběhu další etapy provozu elektrárny,“ popisuje nebo říká Roman Havlín, ředitel Jaderné elektrárny Dukovany.

 Mezi časově a technicky nejnáročnější činnosti, které musí energetici zvládnout, patří kontroly těsnosti teplosměnných ploch parogenerátorů, generální údržba dvou z šesti hlavních cirkulačních čerpadel, tříletá generální revize dieselgenerátoru číslo 9 nebo kontrola lopatek a zařízení obou turbosoustrojí. Nově energetici zahájí výměnu blokových úsekových rozvaděčů s napětím 0,38 kV, kterou v rámci zajištění minimálně šedesátiletého provozu elektrárny provedou na všech čtyřech blocích. Celá akce je rozdělena do dvou etap. Dokončení první etapy je plánované do roku 2028 a ČEZ vyjde na 400 mil. Kč.

 „Obě naše jaderné elektrárny budeme provozovat nejméně 60 let a tomu přizpůsobujeme rozsah údržby a investic. To se samozřejmě promítá do rozsahu odstávek, přesto se nám ale daří plnit výrobní plány,“ vysvětlil Bohdan Zronek, člen představenstva ČEZ a ředitel divize jaderná energetika.

 Ukončení odstávky energetici předpokládají v průběhu dubna, ale přesný termín opětovného zahájení výroby třetího bloku ČEZ upřesní v návaznosti na průběh prací plánovaných činností a na výsledky prováděných kontrol a testů.