18. 10. 2022

Cvičení Návrat ověřilo zvládání mimořádných provozních stavů

V pondělí 17. 10. 2022 se v sídle společnosti ČEPS uskutečnilo cvičení Návrat zaměřené na řešení mimořádných provozních stavů v elektrizační soustavě ČR v souladu s novou evropskou legislativou. Společnost ČEPS je zrealizovala ve spolupráci s poskytovateli podpůrných služeb provozovateli distribučních soustav, mezi které patří i ČEZ Distribuce.

Cílem cvičení Návrat bylo sjednocení chápaní možných provozních stavů v elektrizační soustavě se zaměřením na stav nouze a nouzový stav, představení postupů řešení v nouzovém stavu a prověření jejich úplnosti, jednoznačnosti a proveditelnosti. Pracovníci ČEZ Distribuce a ČEPS ve spolupráci se všemi zúčastněnými provedli v rámci nácviku činnosti vedoucí k eliminaci identifikovaného rizika, respektive k řízenému návratu do normálního stavu.

„ČEZ Distribuce je součástí kritické infrastruktury státu a naším hlavním cílem je zajistit spolehlivé dodávky elektřiny zákazníkům. Každý takové cvičení je skvělou prevencí, jak nejen zajistit dodávky elektřiny, ale i zabezpečit základní životní potřeby obyvatelstva i zdraví osob,“ vysvětluje Radim Černý, místopředseda představenstva ČEZ Distribuce.

„Připravenost koordinovaně řešit mimořádné situace je nezbytným předpokladem pro zajišťování bezpečného a spolehlivého provozu elektrizační soustavy. Cvičení tohoto typu proto považujeme za velmi důležitá,“ prohlásil Pavel Šolc, člen představenstva ČEPS, a. s., pověřený řízením úseku Energetický obchod a dispečink.

První cvičení typu Návrat se uskutečnilo v online podobě 11. listopadu 2020